Synchronization Trial
SpermVital conducted two separate field studies in different markets during 2014 to investigate whether the SpermVital semen had increased longevity in cows and heifers.
The studies comprised of a total of 491 animals (both beef and dairy breeds were included), randomized into two groups, and then synchronized for estrus. Thereafter, approximately half the cows and heifers were inseminated on day 3 after estrus synchronization with one dose of SpermVital semen. The other half were inseminated ...
Czytaj dalej
Ogólny udział SpermVital w rynku w Norwegii wzrósł z ok. 12% w 2012 r. do ok. 16% w roku bieżącym (2013).
Technologia SpermVital jest dostępna u około połowy norweskich buhajów Elite, a ogólny udział w rynku wśród dostępnych buhajów wynosi około 40%. Nasienie SpermVital wykorzystywane jest najczęściej w następujących obszarach: Wczesna inseminacja Poprawa elastyczności Niepewne objawy rui U krów w powtórnej rui
Czytaj dalej
Holandii
Doskonałe wyniki dzięki SpermVital u rasy norweskiej czerwonej (NRF) w Holandii
Xsires, dystrybutor nasienia NRF, oraz studenci Uniwersytetu CAH Freek Beernink i Walter Kock, przeprowadzili w Holandii latem 2010 r. trzymiesięczne badanie. Kilkaset krów rasy holsztyńskiej z 30 stad zostało losowo poddanych inseminacji albo zwykłym nasieniem rasy holsztyńskiej, albo nasieniem SpermVital rasy NRF. Zwykłe nasienie rasy holsztyńskiej lub nasienie SpermVital zostało podane losowo jedynie krowom...
Czytaj dalej
Włochy
Firma SpermVital przeprowadziła badanie w terenie we Włoszech latem i jesienią 2012 r., badając skuteczność technologii SpermVital zastosowanej u rasy holsztyńskiej.
Nasienie SpermVital pozwoliło, zgodnie z oczekiwaniami, osiągnąć znacznie lepsze rezultaty niż zwykłe nasienie. Wzrost wskaźnika zapłodnień do 38% Wskaźnik zapłodnień wzrósł średnio o 25%, tj. z poziomu 33,5% osiąganego z użyciem zwykłego nasienia do 41,9% z użyciem nasienia SpermVital. Różnica wskaźników zapłodnień rosła wraz z...
Czytaj dalej