In the December issue of the Flechvieh Austria magazine there was an article presenting the results of a Master thesis done by Genostar in Austria
The study that the thesis is based upon, refers to inseminations from 2015 to 2019. The use of the SpermVital semen in the study show on average a 6% higher NRR on heifers and 4,4% higher on cows. The result was even greater on repeat breeders, with a difference of up to 8,5% on animals with more than three inseminations. The results from Genostar...
Czytaj dalej
During the summer and fall of 2019, Masterrind conducted a field trial where the purpose was to test SpermVital®-semen in comparison with ordinary semen.
The trial gave strong indications that early insemination with SpermVital®-semen has a positive effect on the Non Return Rate. Below are the results from the trial. The field trial was conducted independently by Masterrind, with doses originally produced for sale. The trial included 5 farms. All farms used Heatime systems as a basis for heat...
Czytaj dalej
Synchronization Trial
SpermVital conducted two separate field studies in different markets during 2014 to investigate whether the SpermVital semen had increased longevity in cows and heifers.
The studies comprised of a total of 491 animals (both beef and dairy breeds were included), randomized into two groups, and then synchronized for estrus. Thereafter, approximately half the cows and heifers were inseminated on day 3 after estrus synchronization with one dose of SpermVital semen. The other half were inseminated ...
Czytaj dalej
Ogólny udział SpermVital w rynku w Norwegii wzrósł z ok. 12% w 2012 r. do ok. 16% w roku bieżącym (2013).
Technologia SpermVital jest dostępna u około połowy norweskich buhajów Elite, a ogólny udział w rynku wśród dostępnych buhajów wynosi około 40%. Nasienie SpermVital wykorzystywane jest najczęściej w następujących obszarach: Wczesna inseminacja Poprawa elastyczności Niepewne objawy rui U krów w powtórnej rui
Czytaj dalej
Holandii
Doskonałe wyniki dzięki SpermVital u rasy norweskiej czerwonej (NRF) w Holandii
Xsires, dystrybutor nasienia NRF, oraz studenci Uniwersytetu CAH Freek Beernink i Walter Kock, przeprowadzili w Holandii latem 2010 r. trzymiesięczne badanie. Kilkaset krów rasy holsztyńskiej z 30 stad zostało losowo poddanych inseminacji albo zwykłym nasieniem rasy holsztyńskiej, albo nasieniem SpermVital rasy NRF. Zwykłe nasienie rasy holsztyńskiej lub nasienie SpermVital zostało podane losowo jedynie krowom...
Czytaj dalej
Włochy
Firma SpermVital przeprowadziła badanie w terenie we Włoszech latem i jesienią 2012 r., badając skuteczność technologii SpermVital zastosowanej u rasy holsztyńskiej.
Nasienie SpermVital pozwoliło, zgodnie z oczekiwaniami, osiągnąć znacznie lepsze rezultaty niż zwykłe nasienie. Wzrost wskaźnika zapłodnień do 38% Wskaźnik zapłodnień wzrósł średnio o 25%, tj. z poziomu 33,5% osiąganego z użyciem zwykłego nasienia do 41,9% z użyciem nasienia SpermVital. Różnica wskaźników zapłodnień rosła wraz z...
Czytaj dalej