Pracownik

Anne Hege Alm-KristiansenBadacz

Anne Hege Alm-Kristiansen

Anne Hege Alm-Kristiansen

ahak@spermvital.com
Tel.: +47 98 65 68 55

Anne Hege Alm-Kristiansen jest doktorem biologii molekularnej, który to tytuł uzyskała na Wydziale Molekularnych Nauk Biologicznych na Uniwersytecie w Oslo (Norwegia). Podczas studiów doktoranckich i magisterskich pracowała w obszarze transkrypcji, badając interakcje między białkami, lokalizację i funkcje. Dysponuje obszernym doświadczeniem w dziedzinie biologii komórkowej, immunologii i biochemii.