Østerrike resultater
I desemberutgaven av bladet Flechvieh Austria ble det publisert en artikkel om resultatene fra en masteroppgave hos Genostar i Østerrike.
Studien som avhandlingen er basert på viser til inseminasjoner gjort mellom 2015 og 2019. Bruken av SpermVital-sæd i studien viser at gjennomsnittlig ikke-omløpsrate er 6% høyere på kviger og 4,4 % høyere på kyr. Resultatene var enda høyere på omløpere, med en forskjell på opptil 8,5 % på dyr med mer enn tre insemineringer. Resultatene fra Genostar støtter o...
Les mer
SpermVital på Genopodden
I månedens utgave av Genopodden snakker Nils Christian Steig og Halldor Felde Berg om SpermVital.
Bonde Ole Kristian Kildal i Løten deler også fra egne erfaringer fra bruk av SpermVital. Genopodden er Genos egen podcast om ku og kalv, avl, fruktbarhet, genetikk og mye av det Geno SA driver med. Rasmus Lang Ree (redaktør i Buskap) og Mari Bjørke (kommunikasjonssjef i Geno) er programledere. Ny episode publiseres den første onsdagen hver måned, og er tilgjengelig både på Spotify, Itunes,...
Les mer
Viking
Vikinggenetics og SpermVital har signert en samarbeidsavtale hvor Vikinggenetics vil ta i bruk SpermVitals unike teknologi på sine sæddoser.
Vikinggenetics har sine hovedmarkeder i Danmark, Sverige og Finland og har i tillegg en betydelig eksport av storfegenetikk. Vikinggenetics ser at det er en betydelig etterspørsel etter sæddoser med SpermVital-teknologien, både i Skandinavia og i Europa for øvrig. SpermVital-teknologien har allerede etablert en solid markedsandel i Finland, og nå får fins...
Les mer
Nytt forskningsprosjekt
SPERMVITAL AS FÅR 13,5 MILL. KR. FRA NORGES FORSKNINGSRÅD TIL NYTT PROSJEKT
Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon i forbindelse med Koronakrisen og har bevilget 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien. SpermVital AS på Hamar har fått 13,5 mill. kr av disse midlene til prosjektet «Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses». Prosjektet går ti...
Les mer
Halldor PHD
Halldor Felde Berg fra SpermVital har forsvart sin doktorgrad i reproduksjonsbiologi
Hovedhensikten med doktorgradsarbeidet var å skaffe mer kunnskap om SpermVital (SV) alginat gel, især med tanke på oppløsning, spermiekvalitet etter immobilisering og frysing, og fruktbarhet etter kunstig inseminering. Et annet delmål med forskningen var å få bedre innsikt i NRF-kuas eggstokkfysiologi ved å undersøke hvordan den responderer på synkronisering av brunst og eggløsning. Forskningen viste lik...
Les mer
SpermVital in Turkey
The results fom the Field Trial in Turkey shows a 12 % higher pregnancy rate for SpermVital compared to regular semen.
 The aim of this study was to investigate the effect of SV technology on conception rates in repeat breeder multiparous dairy. Seventy-nine Holstein cows from a private dairy farm were included in the study, and these animals were cows that had failed to conceive from at least 3 regularly spaced services (repeat breeders) The cows were synchronized by 2 injections of a PGF2α,...
Les mer
New field trial with Masterrind
I løpet av sommeren og høsten 2019 gjennomførte Tysklands største avlsselskap Masterrind en feltstudie med SpermVital-sæd for å se om den norske SpermVital-teknologien har noen effekt på drektighetsgraden.
Studien ga en sterk indikasjon på at tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd kan gi en positiv effekt på ikke-omløpsgraden.  Hovedfunnet fra studien var følgende:  SpermVital-sæden ga 8,3% bedre ikke-omløp enn ordinær sæd ved tidlig inseminasjon. (Antatt 12 timer for tidlig).  Tidlig...
Les mer
SpermVital gir gode resultater i Østerrike
På den europeiske konferansen for stasjonsveterinærer, AI-vet, i Danmark i oktober presenterte Adm.dir. Dr. Friedrich Führer fra det østerrikske avlsselskapet Genostar tall om bruk av SpermVital.
Selskapet har fått analysert tall fra 32 besetninger som har brukt SpermVital og som har gode rutiner for rapportering av avlsresultater. Tallene viste at SpermVital-sæd i gjennomsnitt ga like god drektighet som ordinær sæd, men at det også er store forskjeller. Fra andre markeder vet man at...
Les mer
PHD Heidi
Heidi Spång, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i immunologi
Denne doktorgraden har vist at vaksiner kan gjøres mer effektive hvis smittestoffene blir koblet til målstyringsenheter som finner frem til spesialiserte immunceller i kroppen vår. Heidi Spång og medarbeidere har utviklet en ny heterodimer plattform for målstyrte DNA vaksiner som kan ha to ulike målstyringsenheter og to ulike antigener. Denne nye vaksineplattformen gir mer fleksibilitet for utvikling av nye DNA vaksiner mot...
Les mer
 Island fornøyd med SpermVital
Etter ett år i markedet på Island har nå de første resultatene begynt å komme og det er oppløftende lesning for oss.
Kort fortalt så er islendingene svært godt fornøyd med resultatene av SpermVital-sæden. De skulle ønske at den var enda mere brukt, men resultatene er gode. På kviger er IO prosenten 80% der hvor SpermVital brukes medium eller mye, men man regner med at gardsoksen kan ha blitt brukt på noen omløp. På kyr varierer IO prosenten mellom 56-74%, men også dette beskrives som meget bra...
Les mer
Belgia
Det belgiske genetikkselskapet AWE lanserte SpermVital teknologien på sin genetikk i mars i 2018.
Etter 6 måneder i markedet så viser tallene at SpermVital-sæden har gitt en økning i ikke-omløp på 4%. Økningen er i forhold til ordinær sæd fra de samme oksene i samme tidsrom. Ledelsen i selskapet er svært fornøyd med resultatet, selv om de understreker at det tross alt dreier seg om et begrenset antall inseminasjoner. AWE vil nå intensivere salg og markedsføringen av SpermVital-sæd og tilby det...
Les mer
Doktorgrad Fride
Fride Berg Standerholen, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i reproduksjonsbiologi.
Denne doktorgraden har hatt som mål og gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring. Et av hovedfunnene viste at det var forskjeller i utvalgte spermiefunksjonalitetsparametre mellom standard Biladyl (B) og immobilisert SpermVital (SV) prosessert sæd....
Les mer
Høy kundetilfredshet ved bruk av SpermVital i Norge
Geno gjennomførte nylig en kundeundersøkelse blant norske bønder for blant annet å kartlegge rundt bruken av SpermVital i det norske markedet.
90 prosent av alle melkeprodusenter i undersøkelsen har benyttet SpermVital i 2018 og 84% av de som har benyttet SpermVital er litt fornøyd, fornøyd og/eller veldig fornøyd med teknologien. Undersøkelsen viser at de norske bøndene bruker ofte eller alltid i størst grad SpermVital ved: 1. Inseminering tidlig i brunsten 2. For å erstatte dobbelt...
Les mer
BVN
The German breeding company BVN will offer SpermVital semen from their bulls from 2018
BVN is the largest breeding company on Flechvieh in Germany. BVN will start to offer SpermVital from a small number of proven bulls and expand the range of bulls gradually. SpermVital is proud that BVN has chosen to apply the technology and that they see the benefit of increasing the life span of sperm cells.
Les mer
SpermVital gives higher fertility rate
During the DVG Vet Congress in Berlin a study done by Dr. Alper Koçyiğit, DVM, PhD, University of Cumhuriyet, Turkey, was presented.
The title of the study was “Performance of Spermvital Technology on Pregnancy Rate in Repeat Breeder Dairy Cows” The study showed that SpermVital semen provided a 12% higher fertility rate than conventional semen.
Les mer
2’nd patent being granted
SpermVitals second patent is now in the process of being granted in several countries. USA and Japan has recently approved the patent.
SpermVital applied for its first patent in 2008. This patent has been approved in the countries where an application was filed, all together more than 40 countries around the world. The patent is valid in all the biggest meat and milk producing countries. The second patent application was filed in 2012 and has gone through a rigid process with investigations i...
Les mer
SpermVital på Island
SpermVital har inngått en avtale med det islandske avlsselskapet Nautastod Bændasamtaka om bruk av SpermVital teknologien på sæd-dosene fra de islandske oksene.
Island har sin egen kurase som de første bosetterne brakte med seg for over 1000 år siden. Siden den gang er svært få storfe importert til Island og rasen utgjør således en spesiell genetisk populasjon. Det er ca 70 000 storfe på Island, hvorav 25 000 melkekyr. Nå vil det bondeeide avlsselskapet ta i bruk SpermVital teknologien i sitt...
Les mer
SpermVital i Belgia
SpermVital har inngått en avtale med det største avlsselskapet i Belgia
SpermVital har signerte en avtale med The Walloon Breeding Association (AWE) i Belgia om salg av SpermVital teknologien på selskapets egen rase. AWE er det største selskapet i Belgia og selger rundt 4 millioner doser. De lanserer SpermVital i januar 2018.
Les mer
Cutting Edge
SpermVital er blitt plukket ut til å presenteres på Cutting Edge festivalen i Oslo 26 september.
Vi er plukket ut som en av 5 bedrifter, blant de 1116 bedriftene som er presentert i Avinor sin «Made In Norway» kampanje. Cutting Edge festivalen er Norges største nyskapningskonferanse og samler forskere, gründere, investorer, politikere og offentlig virkemiddelapparat for å fokusere på muligheter og utfordringer som vil møte oss i fremtiden.
Les mer
ISO Sertifisert
SpermVital er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.
Sertifiseringen bekrefter at vårt kvalitetssikringssystem tilfredsstiller kravene i denne internasjonale standarden for systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsledelse. Ledelsessystemet for kvalitet omfatter mål, planer, aktiviteter og resultater i alle SpermVitals prosesser for: • Ledelse • Forskning og Utvikling • Produksjon • Marked og salg
Les mer
Ny vitenskapelig artikkel
Ny vitenskapelig artikkel publisert i journalen Reproduction of Domestic Animals
I juli 2017 utgaven av journalen Reproduction in Domestic Animals ble SpermVital sin artikkel "Reproductive performance of immobilized cryopreserved bovin semen used for timed artifiscial insemination" publisert. Nedenfor ligger abstraktet til artikkelen. Alm-Kristiansen AH1,2, Dalen G3,4, Klinkenberg G5, Bekk L2, Thorkildsen LT2, Waterhouse KE2, Kommisrud E1,2. The SpermVital® technology comprises embedding of...
Les mer
Managing Director Dr.Josef Pott i Masterrind og Daglig leder Nils Chr. Steig i SpermVital signerte denne uken en kontrakt om bruk av SpermVital-teknologien hos Masterrind
SpermVital signerte denne uken en kontrakt med det tyske genetikkselskapet Masterrind om bruk av SpermVital teknologien.
Masterrind er Tysklands største avlsselskap for storfe og selger årlig ca 3 millioner sæddoser. SpermVital vil bli lansert i august på både Holstein rasen og på kjøttfe. Masterrind sine kunder har etterspurt SpermVital teknologien og denne lanseringen er et gjennombrudd for SpermVital på det Europeiske markedet.
Les mer
AKSJEOMSETNING I SPERMVITAL INVEST AS
Kjøp og salg av aksjer i SpermVital Invest as har nå blitt betydelig enklere.
Geno har på sine hjemmesider lagt til rette for at selgere og kjøpere kan melde sin interesse. Her vil det også bli opplyst hvilken pris aksjene sist er omsatt for og om det finnes interessenter, enten på slags eller kjøps-siden. Se her for mer informasjon: https://www.geno.no/Start/Geno-Avler-for-bedre-liv/Om-Geno-SA/kjop-og-salg-av-aksjer-spermvital-invest/
Les mer
SPERMVITAL TILDELT NYE FORSKNINGSMIDLER
SpermVital har fått tildelt nye forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Selskapet søkte om støtte til et prosjekt som går ut på å utvikle nye materialer som skal benyttes til immobilisering av spermier.
Totalrammen på prosjektet er 19.5 mill. kr og skal gjennomføres i samarbeid med Geno og FMC, som er et stort amerikansk selskap. Forskningsrådet støtter prosjektet, som skal gå over 4 år, med 8,825 mill.kr. Hovedmålet med prosjektet er å etablere spesialtilpassede materialer og metoder for...
Les mer
SpermVital i Tyskland
SpermVital As har nå signert en kontrakt om produksjon av SpermVital-sæd for Alpengenetik.
 Dette selskapet er en sammenslutning av fire genetikkselskaper i Tyskland og Østerrike. Selskapet foretar årlig 230.000 inseminasjoner på braunvieh (Brown Swiss) i sitt område. I tillegg eksporterer de årlig 250 000 sæddoser. Dermed er Alpengenetik det største genetikkselskapet for Brown Swiss i EU. Selskapet har en omsetning på rundt 1,5 millioner euro per år. Alpengenetik vil lansere SpermVital-sæden ...
Les mer
Ny kunde i Østerrike
Oberösterreichische Besamungsstation GmbH i Hohenzell i Østerrike lanserer i disse dager også SpermVital i Østerrike og på det internasjonale markedet gjennom Genetic Austria som de eier sammen med Genostar.
Produksjonsteamet til SpermVital har vært på laboratoriet i Hohenzell for å produsere SpermVital både for innenlandsmarkedet og for det internasjonale markedet. Nå har både Genostar og Oberösterreichische Besamungsstation lansert SpermVital og bøndene i Østerrike vil derfor nå ha stor...
Les mer
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital,      representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital, representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
SpermVital AS ble tildelt Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for 2016 under konferansen «Mat og Landbruk» på Gardermoen 12. januar. Prisen ble utdelt for SpermVitals arbeid med å utvikle en teknologi som forlenger livet til spermier etter kunstig inseminasjon. Innovasjonsprisen deles ut til personer eller virksomheter som har våget å satse på innovasjoner inn...
Les mer
Besøk av finansministeren
Denne uken var finansminister Siv Jensen på besøk i Biohus på Hamar. Det var Hedmark og Hamar FrP som hadde tatt initiativ til besøket for å vise fram de spennende bedriftene og næringsutviklingen som foregår i Heidner-klyngen
På Biohus fikk finansministeren blant annet presentert SpermVital av Daglig leder Nils Christian Steig. Finansministeren var tydelig imponert, og viste til bioøkonomien som et viktig satsningsområde. Hun fortalte at regjeringen nå er i innspurten med utarbeidelsen av den...
Les mer
SpermVital i Østerrike
I disse dager lanserer SpermVital sin teknologi på Fleckvieh i Østerrike. Lanseringen har fått bred oppmerksomhet, både ved et stort arrangement for storfebønder 24. oktober og under to store fagdager for veterinærer tidligere i måneden.
Det har vært mye engasjement rundt lanseringen av SpermVital i dette markedet og det satses stort, forteller markeds- og salgssjef i SpermVital, Henriette Kise. Arrangementet for storfebøndene holdes hvert andre til tredje år. Samlingen for veterinærene holde...
Les mer
SpermVital i Østerrike
En ny kontrakt er signert mellom Genostar i Østerrike og SpermVital og til høsten lanserer Genostar i Østerrike SpermVital på flere raser.
Produksjonsteamet til SpermVital skal reise til et av laboratoriene til Genostar nå før sommeren for å produsere opp et lager før lanseringen. SpermVital teknologien vil i hovedsak bli brukt for å øke fleksibiliteten til den østerriske bonden og for å øke drektigheten på problemdyr. Genostar skal lansere på både melkeraser og kjøttferaser i Østerrike.
Les mer
SpermVital på Kjøttfe
Geno tilbyr nå SpermVital på et utvalg ungokser av kjøttfe
SpermVital har svært god erfaring med bruk av teknologien på kjøttfe i andre markeder. Spesielt i Sveits ser vi at salget av SpermVital på kjøttfe står for en stor del av total salget. Det brukes både på rene kjøttfe besetninger, men også i svært stor grad i melkebesetninger. Kjøttfe-dosene må spesialbestilles hos Geno på Telefon 950 20 600 og doseprisen for SpermVital-sæd er 100 kroner høyere enn for ordinær sæd (gjelder både NRF og...
Les mer
Nytt forskningsprosjekt innvilget i SpermVital
SpermVital prosjektet «Nye produkter for mer kostnadseffektiv produksjon av kryokonserverte sæddoser med stort befruktningspotensial» ble innvilget gjennom Regionale Forskningsfond (RFF) sommeren 2014.
Prosjektet er et samarbeid mellom SpermVital, Cryogenetics, SINTEF og Geno med en totalramme på 12,1 millioner over 3 år. SpermVital og Cryogenetics leverer produkter og tjenester innen kunstig sædoverføring i det nasjonale og internasjonale markedet på henholdsvis storfe og fisk. Begge selskape...
Les mer
SpermVital fra ungokser
SpermVital fra ungokser lanseres nå og sæden sendes ut til inseminørene i disse dager. Det er ungokser i intervallet 11549 – 11574 som kommer først.
Av de 1 750 dosene med sæd som produseres av hver ungokse, produseres det nå systematisk 300 doser med SpermVital-teknologi. Da ungoksene distribueres i fem ulike puljer gjennom året, er tilbudet nå i starten litt mindre enn i en normalsituasjon. Tidligst i mai neste år vil alle ungokser i en årgang ha produsert 300 doser SpermVital-sæd. Doseprise...
Les mer
 SV spermier oppløst under in vivo liknende forhold etter 18 timer. De ligger i delvis oppløst alginat.
SpermVital AS har fått innvilget støtte til et nytt prosjekt gjennom Regionale Forskningsfond Innlandet (RFF) med tittel «Immobilisering av spermier før kryokonservering for gradvis frigjøring over tid in vivo, økt spermielevetid og bedre fruktbarhet».
Den bærende idéen i dette prosjektet er å utvikle et nytt og forbedret SpermVital-produkt, versjon 3 (v3.0). Målsetningen er å utvikle et produkt som gir ytterligere økt spermielevetid og bedre fruktbarhet. I dette prosjektet vil det bli forskni...
Les mer
Regiondirektør i NHO Innlandet Christl Kvam, daglig leder i SpermVital AS Nils Christian Steig og styreleder i NHO Innlandet Ottar Henriksen
NHO Innlandets styre utpekte 20 mars 2014 SpermVital as som årets vinner av nyskapingsprisen i i NHO Innlandet.
Styret begrunner sitt valg på følgende måte: SpermVital AS er en spennende ny bedrift som satser internasjonalt og med stort potensiale i et globalt marked. Bedriftens produkt er et resultat av forskningsintensiv virksomhet kombinert med innlandets ressurser som jordbruksintensiv region med lange erfaringer innen dyrehelse/avlsarbeid. Teknologien er et resultat av over ti års forskni...
Les mer
SpermVital i Spania
Aberekin I Spania startet salget av SpermVital 1. mars 2014 på 15 utvalgte okser av både melk og kjøttfe raser.
Aberekin mener at de spanske melkebøndene vil ha stor nytte av fordelene som SpermVital teknologien kan tilby i form av økt drektighet, men også med å tilby større fleksibilitet i forhold til inseminasjonstidpunket og muligheten til å kunne inseminere flere dyr samtidig.
Les mer
SUCCESS FOR SPERMVITAL AND SWISSGENETICS
SpermVital ble lansert i Sveits 1. oktober på flere raser og har blitt overraskende godt mottatt.  Salget går over all forventning og etterspørselen etter SpermVital er stor hos de sveitsiske bøndene. De bruker i hovedskap SpermVital teknologien på problemdyr for å oppnå økt drektighet, men teknologien blir også brukt for å øke fleksibiliteten til den sveitsiske bonden. Den mest populære oksen i Sveits i øyeblikket er en Limousin okse.
Les mer
SpermVital i Storbritannia
I mai-nummeret av British Dairying, et stort fagblad for melkeprodusenter, presenteres imponerende resultater ved bruk av SpermVital-sæd. "Drektighetsgraden for vanlige Holstein-besetninger ligger på rundt 35 %. Til sammenligning ser vi ofte en drektighetsgrad på omkring 60 % eller bedre ved bruk av SpermVital", sier Wes Bluhm, daglig leder i Geno UK. Foreløpig er SpermVital-teknologien tilgjenglig i sæd fra NRF-okser som selges av Geno UK. Artikkelen er en fyldig reportasje som går over to...
Les mer
Anne Hege Alm-Kristiansen forklarer Landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum hvordan SpermVital sæden gir forlenget levetid etter inseminasjon.
Landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte SpermVital den 24 juni. Ministeren fikk en omvisning på et av våre laboratorier for å få et innblikk i selskapets teknologi. Våre forskere Anne Hege Alm-Kristiansen og Godlove Bai demonstrerte forskjellen på vanlig sæd og SpermVital sæd og forklarte hvordan vi analyserer sæden og hvilke parametere som bedømmes ved evaluering av sæd. Han fikk også et innblikk i hvordan vi jobber for å utvikle teknologien videre. Slagsvold Vedum tilkjenneg...
Les mer
SpermVital øker sjansen for en vellykket befruktning. Her NRF-kuer på beite.
Statistikken viser at andelen SpermVital i Norge har økt fra om lag 12 prosent i 2012 til 15,8 prosent hittil i 2013.
SpermVital er tilgjengelig på om lag halvparten av de norske eliteoksene. Av totalt sædsalg for disse oksene har SpermVital en markedsandel på om lag 40 prosent.
Les mer
Swissgenetics lanserer SpermVital på flere raser. Her en Brown Swiss ku. Photo: Killewald
1. oktober 2013 starter Swissgenetics salget av SpermVital-sæd fra enkelte okser av ulike raser.
Planen er å lansere SpermVital på følgende raser: Holstein Brown Swiss Rød Holstein Simmental Swissgenetics har stor tro på at sveitsiske melkeprodusenter vil få færre omløp hos problemkyr ved å utnytte SpermVital-teknologien. I tillegg får de større fleksibilitet i forhold til inseminasjonstidspunktet, noe som gjør det mulig å inseminere flere dyr samtidig.
Les mer
Holsteinkuer på beite. Foto: iStock
P.H. Konrad og SpermVital as har inngått avtale om at P.H. Konrad kan selge Holsteinsæd med SpermVital-teknologi i Polen.
P.H. Konrad er den største importøren av storfesæd i Polen og representerer flere av de store internasjonale seminselskapene i landet. De har eget selgerkorps og distribusjonsnettverk og har både bønder, veterinærer og seminteknikere som kunder.
Les mer