Forskning

SpermVital – resultat av 15 års intensiv forskning

SpermVital sæd i oppløst tilstand. Grønne sædceller er levende, røde er døde og akrosom reagerte har grønt akrosom. Nede til høyre sees en bit av alginatet med fikserte, men levende celler.
SpermVital sæd i oppløst tilstand. Grønne sædceller er levende, røde er døde og akrosom reagerte har grønt akrosom. Nede til høyre sees en bit av alginatet med fikserte, men levende celler.
SpermVital-teknologien er et resultat av 15 års forskning og utvikling. Det hele begynte med en drøm om å kunne gjøre inseminasjonen mindre tidskritisk og dermed gi bønder en mer fleksibel hverdag.


I dag kan SpermVital tilby en teknologi som oppfyller denne drømmen. Ved å forlenge storfespermienes levetid fra 24 timer til 48 timer, er drømmen om økt fleksibilitet blitt virkelighet.

 

Stort forskerteam

Det er et stort team som i dag står bak videreutviklingen av SpermVital-teknologien. Målet at teknologien skal forbedres kontinuerlig. Det vil si at sædcellenes overlevelsesevne og overlevelsestid blir stadig bedre. Innledningsvis har SpermVital-teknologien blitt benyttet på storefe, og vi er nå i gang med å overføre teknologien til andre dyreslag som hest og gris.

SpermVitals forskerteam består av ni engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse innen både cellebiologi, veterinærmedisin og biopolymerer.


I tillegg samarbeider vi med landets fremste fagmiljøer hos blant annet SINTEF og Norges veterinærhøgskole.

 

65 millioner kroner til forskning de neste tre årene

I I løpet av 2017 har SpermVital AS fått innvilget tre store forskningsprosjekter med en samlet ramme på 65 millioner kroner for å videreutvikle selskapets banebrytende teknologi.
Prosjektene ble tildelt fra Regionalt Forskningsfond Innlandet og Norges forskningsråd. Disse midlene gjør SpermVital as nå i stand til å videreutvikle teknologien og øke forståelsen av de komplekse biologiske prosessene som gjør seg gjeldende ved en befruktning, samt overføre teknologien til andre dyreslag.