In the December issue of the Flechvieh Austria magazine there was an article presenting the results of a Master thesis done by Genostar in Austria
The study that the thesis is based upon, refers to inseminations from 2015 to 2019. The use of the SpermVital semen in the study show on average a 6% higher NRR on heifers and 4,4% higher on cows. The result was even greater on repeat breeders, with a difference of up to 8,5% on animals with more than three inseminations. The results from Genostar...
Les mer
I løpet av sommeren og høsten 2019 gjennomførte Tysklands største avlsselskap Masterrind en feltstudie med SpermVital-sæd for å se om den norske SpermVital-teknologien har noen effekt på drektighetsgraden.
Studien ga en sterk indikasjon på at tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd kan gi en positiv effekt på ikke-omløpsgraden.  Hovedfunnet fra studien var følgende:  SpermVital-sæden ga 8,3% bedre ikke-omløp enn ordinær sæd ved tidlig inseminasjon. (Antatt 12 timer for tidlig).  Tidlig...
Les mer
Synchronization Trial
SpermVital conducted two separate field studies in different markets during 2014 to investigate whether the SpermVital semen had increased longevity in cows and heifers.
The studies comprised of a total of 491 animals (both beef and dairy breeds were included), randomized into two groups, and then synchronized for estrus. Thereafter, approximately half the cows and heifers were inseminated on day 3 after estrus synchronization with one dose of SpermVital semen. The other half were inseminated ...
Les mer
SpermVital i italiensk feltforsøk
SpermVital as gjennomførte vinteren 2012 et feltforsøk i Italia for å teste effekten av Spermvital-teknologien anvendt på Holstein-sæd og inserminert på Holsteinkyr.
Holsteinrasen representerer over 90 prosent av verdens melkeproduksjon og er således den dominerende kurasen på verdensbasis. Opp til 38 prosent økning i drektighetsrate Som forventet ga Spermvital-sæden signifikant bedre resultater på problemkyr enn vanlig sæd. Drektighetsraten økte med hele 25 prosent, fra 33,5 til 49,9 prosent....
Les mer
Suksess for SpermVital i Nederland
Sommeren 2010 ble det oppnådd svært gode resultater med SpermVital i Nederland.
Genos distributør Xsires og to studenter ved CAH Universitetet i Holland, Freek Beernink og Walter Kock, gjennomførte en studie i løpet av tre måneder. Flere hundre Holsteinkyr fra 30 besetninger ble tilfeldig inseminert med enten vanlig Holsteinsæd eller med NRF SpermVital-sæd. Det var kun «problemkyr» som deltok i studien og kyrne måtte ha vært gjennom minst ett omløp for å være kvalifisert. Kyrne ble så tilfeld...
Les mer
Statistikken viser at andelen SpermVital i Norge har økt fra om lag 12 prosent i 2012 til 15,8 prosent hittil i 2013.
SpermVital er tilgjengelig på om lag halvparten av de norske eliteoksene. Markedsandel SpermVital for disse oksene ligger på om lag 40 prosent. Andelen varierer fra fylke til fylke.  SpermVital brukes i besetninger som har konsentrert kalving og/eller benytter seg mye av dobbelinseminasjon. SpermVital brukes i de fleste tilfeller på dyr som potensielt ville blitt dobbeltinsemi...
Les mer