Pressemelding

SpermVital investerer 18 millioner i forskning

SpermVital as vil de nærmeste tre årene investere 18 millioner for å videreutvikle en ny teknologi for konservering av sædceller.

 

Selskapet har fått innvilget to søknader om forskningsmidler, en fra Regionalt forskningsfond og en fra Norges forskningsråd og Fondet for forskningsavgift i landbruket.

 

Midlene skal benyttes målrettet til forskning for å videreutvikle og forbedre selskapets teknologi som går ut på å forlenge livet til spermier. Spermiene skal bli befruktningsdyktige vesentlig lengre enn ved vanlige prosedyrer, og derigjennom blir inseminasjonstidspunktet mindre kritisk samtidig som målet er å øke fruktbarheten hos husdyr.

 

Ni millioner i frisk kapital

Tilsagnene om forskningsmidler innebærer at selskapet får tilgang på ni millioner kroner i frisk kapital til å gjennomføre forskningen. SpermVital as vil bidra med egenfinansiering på samme beløp, noe som gir en total ramme på 18 millioner kroner.

 

SpermVital as har sitt utspring fra Geno SA. En vesentlig del av forskingsaktiviteten vil skje i regi av SpermVital, mens deler av forskingen vil skje hos SINTEF i Trondheim. For øvrig vil Norges veterinærhøgskole og Norsk Hestesenter være samarbeidspartnere på forskningsområdet.

 

Internasjonal lansering

SpermVital as er nå i full gang med en internasjonal lansering av teknologiens første versjon som innledningsvis retter seg mot å øke fruktbarheten hos kyr. Årlig blir det foretatt ca 220 millioner inseminasjoner på melkekyr i verden. Lav fruktbarhet er internasjonalt en betydelig utfordring for melkebøndene og SpermVital-teknologien vil innebære både store besparelser i form av redusert antall inseminasjoner, mindre behov for innkjøp av drektige kviger og økt melkeproduksjon.

Styrking av fagmiljøet

Forskningsmidlene skal benyttes til å forbedre teknologien for anvendelse på storfe. Dernest er målet å overføre teknologien til andre dyreslag. Forskningen som ligger bak teknologien har pågått i 10 år og det har vært investert store summer. Selskapet fikk i 2011 inn 15 millioner kroner i frisk egenkapital. Forskningsmidlene og den nye egenkapitalen sikrer nå videre utvikling av selskapet.

 

Hamar-regionen har i dag en sterk næringsklynge innen reproduksjon/fruktbarhet, bioteknologi og husdyravl. Forskningsmidlene vil bidra til å styrke dette fagmiljøet på Hamar.

 

Kontaktperson:

Nils Christian Steig

Nils Christian Steig

Daglid leder SpermVital as

Telefon: 911 56 474

E-post: nils.christian.steig@spermvital.com

 

Les omtale av SpermVital i andre medier:

Last ned
Nils Christian Steig
.JPG, 2838 x 2199