NYHETER

NY KONTRAKT FOR SPERMVITAL

Viking
Vikinggenetics og SpermVital har signert en samarbeidsavtale hvor Vikinggenetics vil ta i bruk SpermVitals unike teknologi på sine sæddoser.


Vikinggenetics har sine hovedmarkeder i Danmark, Sverige og Finland og har i tillegg en betydelig eksport av storfegenetikk. Vikinggenetics ser at det er en betydelig etterspørsel etter sæddoser med SpermVital-teknologien, både i Skandinavia og i Europa for øvrig.
SpermVital-teknologien har allerede etablert en solid markedsandel i Finland, og nå får finske storfebønder tilgang på samme teknologi på Viking-genetikk. Samarbeidet med Vikinggenetics er en bekreftelse på at SpermVital fyller et betydelig behov i markedet.

Viking
Vikinggenetics og SpermVital har signert en samarbeidsavtale hvor Vikinggenetics vil ta i bruk SpermVitals unike teknologi på sine sæddoser.


Vikinggenetics har sine hovedmarkeder i Danmark, Sverige og Finland og har i tillegg en betydelig eksport av storfegenetikk. Vikinggenetics ser at det er en betydelig etterspørsel etter sæddoser med SpermVital-teknologien, både i Skandinavia og i Europa for øvrig.
SpermVital-teknologien har allerede etablert en solid markedsandel i Finland, og nå får finske storfebønder tilgang på samme teknologi på Viking-genetikk. Samarbeidet med Vikinggenetics er en bekreftelse på at SpermVital fyller et betydelig behov i markedet.