NYHETER

SpermVital tildelt regional nyskapingspris

Regiondirektør i NHO Innlandet Christl Kvam, daglig leder i SpermVital AS Nils Christian Steig og styreleder i NHO Innlandet Ottar Henriksen
NHO Innlandets styre utpekte 20 mars 2014 SpermVital as som årets vinner av nyskapingsprisen i i NHO Innlandet.

 

Styret begrunner sitt valg på følgende måte:

SpermVital AS er en spennende ny bedrift som satser internasjonalt og med stort potensiale i et globalt marked. Bedriftens produkt er et resultat av forskningsintensiv virksomhet kombinert med innlandets ressurser som jordbruksintensiv region med lange erfaringer innen dyrehelse/avlsarbeid. Teknologien er et resultat av over ti års forskning med basis i en tradisjonell landbruksorganisasjons evne til nytenking og offensive satsing på forskning og utvikling. Produktet er patentert og teknologien kan få stor betydning for fremtidig avlsarbeid ved å bidra til økt befruktningsrate ved kunstig inseminering. Dette adresserer en global utfordring i forhold til behovet for å produsere mer mat. Styret ønsker å gi annerkjennelse til et innlandsmiljø som bidrar til å løse globale utfordringer og som derigjennom viser unge mennesker viktigheten av landbruk kombinert med forskning og utvikling.

Regiondirektør i NHO Innlandet Christl Kvam, daglig leder i SpermVital AS Nils Christian Steig og styreleder i NHO Innlandet Ottar Henriksen
NHO Innlandets styre utpekte 20 mars 2014 SpermVital as som årets vinner av nyskapingsprisen i i NHO Innlandet.

 

Styret begrunner sitt valg på følgende måte:

SpermVital AS er en spennende ny bedrift som satser internasjonalt og med stort potensiale i et globalt marked. Bedriftens produkt er et resultat av forskningsintensiv virksomhet kombinert med innlandets ressurser som jordbruksintensiv region med lange erfaringer innen dyrehelse/avlsarbeid. Teknologien er et resultat av over ti års forskning med basis i en tradisjonell landbruksorganisasjons evne til nytenking og offensive satsing på forskning og utvikling. Produktet er patentert og teknologien kan få stor betydning for fremtidig avlsarbeid ved å bidra til økt befruktningsrate ved kunstig inseminering. Dette adresserer en global utfordring i forhold til behovet for å produsere mer mat. Styret ønsker å gi annerkjennelse til et innlandsmiljø som bidrar til å løse globale utfordringer og som derigjennom viser unge mennesker viktigheten av landbruk kombinert med forskning og utvikling.