NYHETER

SpermVital fra ungokser

SpermVital fra ungokser
SpermVital fra ungokser lanseres nå og sæden sendes ut til inseminørene i disse dager. Det er ungokser i intervallet 11549 – 11574 som kommer først.


Av de 1 750 dosene med sæd som produseres av hver ungokse, produseres det nå systematisk 300 doser med SpermVital-teknologi. Da ungoksene distribueres i fem ulike puljer gjennom året, er tilbudet nå i starten litt mindre enn i en normalsituasjon. Tidligst i mai neste år vil alle ungokser i en årgang ha produsert 300 doser SpermVital-sæd. Doseprisen er 100 kroner høyere enn for ordinær sæd (slik den er for eliteokser med SpermVital). I løpet av høsten vil vi også starte opp produksjon av SpermVital på kjøttfe ungokser. Dette er også et etterspurt produkt som etter planen skal være i beholderne til inseminørene i løpet av februar. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette kan lanseres i Norge.

SpermVital fra ungokser
SpermVital fra ungokser lanseres nå og sæden sendes ut til inseminørene i disse dager. Det er ungokser i intervallet 11549 – 11574 som kommer først.


Av de 1 750 dosene med sæd som produseres av hver ungokse, produseres det nå systematisk 300 doser med SpermVital-teknologi. Da ungoksene distribueres i fem ulike puljer gjennom året, er tilbudet nå i starten litt mindre enn i en normalsituasjon. Tidligst i mai neste år vil alle ungokser i en årgang ha produsert 300 doser SpermVital-sæd. Doseprisen er 100 kroner høyere enn for ordinær sæd (slik den er for eliteokser med SpermVital). I løpet av høsten vil vi også starte opp produksjon av SpermVital på kjøttfe ungokser. Dette er også et etterspurt produkt som etter planen skal være i beholderne til inseminørene i løpet av februar. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette kan lanseres i Norge.