NYHETER

SpermVital på kjøttfe

SpermVital på Kjøttfe
Geno tilbyr nå SpermVital på et utvalg ungokser av kjøttfe


SpermVital har svært god erfaring med bruk av teknologien på kjøttfe i andre markeder. Spesielt i Sveits ser vi at salget av SpermVital på kjøttfe står for en stor del av total salget. Det brukes både på rene kjøttfe besetninger, men også i svært stor grad i melkebesetninger.

Kjøttfe-dosene må spesialbestilles hos Geno på Telefon 950 20 600 og doseprisen for SpermVital-sæd er 100 kroner høyere enn for ordinær sæd (gjelder både NRF og kjøttfe.)
SpermVital på alle ungokser har vært etterspurt lenge i Norge, så det er gledelig at Geno nå er i gang med distribusjonen.

SpermVital på Kjøttfe
Geno tilbyr nå SpermVital på et utvalg ungokser av kjøttfe


SpermVital har svært god erfaring med bruk av teknologien på kjøttfe i andre markeder. Spesielt i Sveits ser vi at salget av SpermVital på kjøttfe står for en stor del av total salget. Det brukes både på rene kjøttfe besetninger, men også i svært stor grad i melkebesetninger.

Kjøttfe-dosene må spesialbestilles hos Geno på Telefon 950 20 600 og doseprisen for SpermVital-sæd er 100 kroner høyere enn for ordinær sæd (gjelder både NRF og kjøttfe.)
SpermVital på alle ungokser har vært etterspurt lenge i Norge, så det er gledelig at Geno nå er i gang med distribusjonen.