NYHETER

SpermVital i Tyskland

SpermVital i Tyskland
SpermVital As har nå signert en kontrakt om produksjon av SpermVital-sæd for Alpengenetik.


 Dette selskapet er en sammenslutning av fire genetikkselskaper i Tyskland og Østerrike. Selskapet foretar årlig 230.000 inseminasjoner på braunvieh (Brown Swiss) i sitt område. I tillegg eksporterer de årlig 250 000 sæddoser. Dermed er Alpengenetik det største genetikkselskapet for Brown Swiss i EU. Selskapet har en omsetning på rundt 1,5 millioner euro per år.

Alpengenetik vil lansere SpermVital-sæden på senhøsten 2016. Forut for lanseringen skal tyske og østerriske veterinærer gis en grundig innføring i SpermVital-sædens fortrinn på en veterinærsamling i november, slik at Alpengentiks kunder kan best mulig utbytte av SpermVital-sæden.

SpermVital i Tyskland
SpermVital As har nå signert en kontrakt om produksjon av SpermVital-sæd for Alpengenetik.


 Dette selskapet er en sammenslutning av fire genetikkselskaper i Tyskland og Østerrike. Selskapet foretar årlig 230.000 inseminasjoner på braunvieh (Brown Swiss) i sitt område. I tillegg eksporterer de årlig 250 000 sæddoser. Dermed er Alpengenetik det største genetikkselskapet for Brown Swiss i EU. Selskapet har en omsetning på rundt 1,5 millioner euro per år.

Alpengenetik vil lansere SpermVital-sæden på senhøsten 2016. Forut for lanseringen skal tyske og østerriske veterinærer gis en grundig innføring i SpermVital-sædens fortrinn på en veterinærsamling i november, slik at Alpengentiks kunder kan best mulig utbytte av SpermVital-sæden.