SpermVital i Storbritannia

Økt drektighet med SpermVital

SpermVital i Storbritannia

I mai-nummeret av British Dairying, et stort fagblad for melkeprodusenter, presenteres imponerende resultater ved bruk av SpermVital-sæd.

 

"Drektighetsgraden for vanlige Holstein-besetninger ligger på rundt 35 %. Til sammenligning ser vi ofte en drektighetsgrad på omkring 60 % eller bedre ved bruk av SpermVital", sier Wes Bluhm, daglig leder i Geno UK. Foreløpig er SpermVital-teknologien tilgjenglig i sæd fra NRF-okser som selges av Geno UK.

 

Artikkelen er en fyldig reportasje som går over to sider i bladet. Les hele artikkelen i British Dairying her. 

SpermVital i Storbritannia

I mai-nummeret av British Dairying, et stort fagblad for melkeprodusenter, presenteres imponerende resultater ved bruk av SpermVital-sæd.

 

"Drektighetsgraden for vanlige Holstein-besetninger ligger på rundt 35 %. Til sammenligning ser vi ofte en drektighetsgrad på omkring 60 % eller bedre ved bruk av SpermVital", sier Wes Bluhm, daglig leder i Geno UK. Foreløpig er SpermVital-teknologien tilgjenglig i sæd fra NRF-okser som selges av Geno UK.

 

Artikkelen er en fyldig reportasje som går over to sider i bladet. Les hele artikkelen i British Dairying her.