Nyheter

Storlansering av SpermVital i Østerrike

SpermVital i Østerrike
I disse dager lanserer SpermVital sin teknologi på Fleckvieh i Østerrike. Lanseringen har fått bred oppmerksomhet, både ved et stort arrangement for storfebønder 24. oktober og under to store fagdager for veterinærer tidligere i måneden.


Det har vært mye engasjement rundt lanseringen av SpermVital i dette markedet og det satses stort, forteller markeds- og salgssjef i SpermVital, Henriette Kise.

Arrangementet for storfebøndene holdes hvert andre til tredje år. Samlingen for veterinærene holdes årlig i regi av Genostar GmbH, SpermVitals partner i Østerrike og en av de to større aktørene i det østerrikske markedet.

STORSATSING
Under den sistnevnte samlingen var om lag 100 veterinærer samlet for en dag med faglig oppdatering og påfyll på seminstasjonene i henholdsvis Bergland og Gleisdorf. Presentasjonen av SpermVital i forbindelse med lanseringen vakte stor interesse og det vanket mange spørsmål blant engasjerte veterinærer.

Nylig var også over 300 interesserte storfebønder, i hovedsak produsenter som inseminerer selv, samlet på seminstasjonen i Bergland. I tillegg til foredrag om SV-lanseringen og andre temaer av faglig art, ble det holdt felles omvisning på avlsselskapets oksestasjon.

– At hovedforedraget på et slikt arrangement handler om SpermVital, sier noe om at det satses tungt på produktet, sier forretningsutvikler og deltaker fra Geno, Lars Kr. Bredahl, som gjennomførte SpermVital-presentasjonen på tysk for bøndene.


Større tilgjengelighet
Ifølge Friedrich Führer, daglig Leder i Genostar, tilbys SpermVital nå på et bredt antall av deres okser. Blant disse er 13 år gamle Rumgo, østerrikernes «superokse» og svar på Braut.

Med lanseringen vil tilgjengeligheten på SpermVital på Fleckvieh øke atskillig. I tillegg til at det åpner seg et større marked i Østerrike, vil det også skape potensial for å kapre nye kunder i de internasjonale markedene som fører Fleckvieh i krysningsprogrammene sine.


Økt verdiskaping
På tross av at SpermVital-teknologien kan være kostbar for bønder, fokuseres det på verdiskapingen produktet vil kunne gi for den enkelte bonde, både i form av reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet på problemdyr.

– Internasjonalt selger Fleckvieh godt, derfor blir det spennende å følge utviklingen. Lanseringen har vakt stor interesse hos andre Fleckvieh-leverandører i Tyskland og vi forhandler nå med flere aktører også i det tyske markedet, sier Niels Christian Steig, daglig leder hos SpermVital.

SpermVital i Østerrike
I disse dager lanserer SpermVital sin teknologi på Fleckvieh i Østerrike. Lanseringen har fått bred oppmerksomhet, både ved et stort arrangement for storfebønder 24. oktober og under to store fagdager for veterinærer tidligere i måneden.


Det har vært mye engasjement rundt lanseringen av SpermVital i dette markedet og det satses stort, forteller markeds- og salgssjef i SpermVital, Henriette Kise.

Arrangementet for storfebøndene holdes hvert andre til tredje år. Samlingen for veterinærene holdes årlig i regi av Genostar GmbH, SpermVitals partner i Østerrike og en av de to større aktørene i det østerrikske markedet.

STORSATSING
Under den sistnevnte samlingen var om lag 100 veterinærer samlet for en dag med faglig oppdatering og påfyll på seminstasjonene i henholdsvis Bergland og Gleisdorf. Presentasjonen av SpermVital i forbindelse med lanseringen vakte stor interesse og det vanket mange spørsmål blant engasjerte veterinærer.

Nylig var også over 300 interesserte storfebønder, i hovedsak produsenter som inseminerer selv, samlet på seminstasjonen i Bergland. I tillegg til foredrag om SV-lanseringen og andre temaer av faglig art, ble det holdt felles omvisning på avlsselskapets oksestasjon.

– At hovedforedraget på et slikt arrangement handler om SpermVital, sier noe om at det satses tungt på produktet, sier forretningsutvikler og deltaker fra Geno, Lars Kr. Bredahl, som gjennomførte SpermVital-presentasjonen på tysk for bøndene.


Større tilgjengelighet
Ifølge Friedrich Führer, daglig Leder i Genostar, tilbys SpermVital nå på et bredt antall av deres okser. Blant disse er 13 år gamle Rumgo, østerrikernes «superokse» og svar på Braut.

Med lanseringen vil tilgjengeligheten på SpermVital på Fleckvieh øke atskillig. I tillegg til at det åpner seg et større marked i Østerrike, vil det også skape potensial for å kapre nye kunder i de internasjonale markedene som fører Fleckvieh i krysningsprogrammene sine.


Økt verdiskaping
På tross av at SpermVital-teknologien kan være kostbar for bønder, fokuseres det på verdiskapingen produktet vil kunne gi for den enkelte bonde, både i form av reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet på problemdyr.

– Internasjonalt selger Fleckvieh godt, derfor blir det spennende å følge utviklingen. Lanseringen har vakt stor interesse hos andre Fleckvieh-leverandører i Tyskland og vi forhandler nå med flere aktører også i det tyske markedet, sier Niels Christian Steig, daglig leder hos SpermVital.