NYHETER

SpermVital i Østerrike

SpermVital i Østerrike
En ny kontrakt er signert mellom Genostar i Østerrike og SpermVital og til høsten lanserer Genostar i Østerrike SpermVital på flere raser.


Produksjonsteamet til SpermVital skal reise til et av laboratoriene til Genostar nå før sommeren for å produsere opp et lager før lanseringen.

SpermVital teknologien vil i hovedsak bli brukt for å øke fleksibiliteten til den østerriske bonden og for å øke drektigheten på problemdyr.


Genostar skal lansere på både melkeraser og kjøttferaser i Østerrike.

SpermVital i Østerrike
En ny kontrakt er signert mellom Genostar i Østerrike og SpermVital og til høsten lanserer Genostar i Østerrike SpermVital på flere raser.


Produksjonsteamet til SpermVital skal reise til et av laboratoriene til Genostar nå før sommeren for å produsere opp et lager før lanseringen.

SpermVital teknologien vil i hovedsak bli brukt for å øke fleksibiliteten til den østerriske bonden og for å øke drektigheten på problemdyr.


Genostar skal lansere på både melkeraser og kjøttferaser i Østerrike.