NYHETER

SpermVital gir gode resultater i Østerrike

SpermVital gir gode resultater i Østerrike
På den europeiske konferansen for stasjonsveterinærer, AI-vet, i Danmark i oktober presenterte Adm.dir. Dr. Friedrich Führer fra det østerrikske avlsselskapet Genostar tall om bruk av SpermVital.


Selskapet har fått analysert tall fra 32 besetninger som har brukt SpermVital og som har gode rutiner for rapportering av avlsresultater. Tallene viste at SpermVital-sæd i gjennomsnitt ga like god drektighet som ordinær sæd, men at det også er store forskjeller. Fra andre markeder vet man at SpermVital brukes på en annen måte enn ordinær sæd. SpermVital-sæden brukes i større grad der hvor bonden er usikker på riktig inseminasjonstidspunkt og likeledes på problemkyr. Derfor er en drektighetsgrad som er lik ordinær sæd et svært godt resultat for SpermVital!I alt var det 8621 inseminasjoner med ordinær sæd og 1329 inseminasjoner med SpermVital-sæd som lå til grunn for analysen. Når det er store forskjeller i drektighetsresultatene etter inseminasjon med SpermVital-sæd, så betyr det at noen hadde opplevd en betydelig økning i drektighetsgraden, mens andre hadde opplevd nedgang. Som sagt skyldes dette trolig store forskjeller i måten SpermVital-sæden blir brukt på og at man ved riktig bruk kan oppnå betydelige fordeler. SpermVital-sædens fordel er at den lever lenger enn ordinær sæd etter inseminasjon og at det er friske fertile spermier kan være til stede under hele brunsten. Ved å inseminere tidlig så utnytter man denne fordelen til det fulle og vi mistenker at de bøndene som har oppnådd god framgang i drektighetsgraden har utnyttet dette til dette fortrinnet! SpermVital vil imidlertid ikke løse noe problem dersom hundyret har fertilitetsproblemer! Tallene fra Østerrike viser at selv besetninger med god drektighet i utgangspunktet har oppnådd betydelig framgang med bruk av SpermVital-sæd.

 

SpermVital gir gode resultater i Østerrike
På den europeiske konferansen for stasjonsveterinærer, AI-vet, i Danmark i oktober presenterte Adm.dir. Dr. Friedrich Führer fra det østerrikske avlsselskapet Genostar tall om bruk av SpermVital.


Selskapet har fått analysert tall fra 32 besetninger som har brukt SpermVital og som har gode rutiner for rapportering av avlsresultater. Tallene viste at SpermVital-sæd i gjennomsnitt ga like god drektighet som ordinær sæd, men at det også er store forskjeller. Fra andre markeder vet man at SpermVital brukes på en annen måte enn ordinær sæd. SpermVital-sæden brukes i større grad der hvor bonden er usikker på riktig inseminasjonstidspunkt og likeledes på problemkyr. Derfor er en drektighetsgrad som er lik ordinær sæd et svært godt resultat for SpermVital!I alt var det 8621 inseminasjoner med ordinær sæd og 1329 inseminasjoner med SpermVital-sæd som lå til grunn for analysen. Når det er store forskjeller i drektighetsresultatene etter inseminasjon med SpermVital-sæd, så betyr det at noen hadde opplevd en betydelig økning i drektighetsgraden, mens andre hadde opplevd nedgang. Som sagt skyldes dette trolig store forskjeller i måten SpermVital-sæden blir brukt på og at man ved riktig bruk kan oppnå betydelige fordeler. SpermVital-sædens fordel er at den lever lenger enn ordinær sæd etter inseminasjon og at det er friske fertile spermier kan være til stede under hele brunsten. Ved å inseminere tidlig så utnytter man denne fordelen til det fulle og vi mistenker at de bøndene som har oppnådd god framgang i drektighetsgraden har utnyttet dette til dette fortrinnet! SpermVital vil imidlertid ikke løse noe problem dersom hundyret har fertilitetsproblemer! Tallene fra Østerrike viser at selv besetninger med god drektighet i utgangspunktet har oppnådd betydelig framgang med bruk av SpermVital-sæd.