NYHETER

SPERMVITAL TILDELT NYE FORSKNINGSMIDLER

SPERMVITAL TILDELT NYE FORSKNINGSMIDLER
SpermVital har fått tildelt nye forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Selskapet søkte om støtte til et prosjekt som går ut på å utvikle nye materialer som skal benyttes til immobilisering av spermier.


Totalrammen på prosjektet er 19.5 mill. kr og skal gjennomføres i samarbeid med Geno og FMC, som er et stort amerikansk selskap. Forskningsrådet støtter prosjektet, som skal gå over 4 år, med 8,825 mill.kr.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere spesialtilpassede materialer og metoder for immobilisering av spermier som gir SpermVitals produkter en stabil og godt dokumentert effekt og kvalitet ved anvendelse i storskala produksjon. Dette skal oppnås ved å identifisere, definere og produsere alginat-kvaliteter som vil muliggjøre optimale formuleringer tilpasset SpermVitals behov, samt å etablere kostnadseffektiv produksjon av alginat med tilpasset kvalitet. Nye og optimaliserte metoder for immobilisering og kontrollert frigjøring av spermier vil utvikles basert på spesielt utvalgte og designede alginater. Effekten skal først dokumenteres gjennom laboratorieforsøk og senere gjennom feltforsøk.

SPERMVITAL TILDELT NYE FORSKNINGSMIDLER
SpermVital har fått tildelt nye forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Selskapet søkte om støtte til et prosjekt som går ut på å utvikle nye materialer som skal benyttes til immobilisering av spermier.


Totalrammen på prosjektet er 19.5 mill. kr og skal gjennomføres i samarbeid med Geno og FMC, som er et stort amerikansk selskap. Forskningsrådet støtter prosjektet, som skal gå over 4 år, med 8,825 mill.kr.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere spesialtilpassede materialer og metoder for immobilisering av spermier som gir SpermVitals produkter en stabil og godt dokumentert effekt og kvalitet ved anvendelse i storskala produksjon. Dette skal oppnås ved å identifisere, definere og produsere alginat-kvaliteter som vil muliggjøre optimale formuleringer tilpasset SpermVitals behov, samt å etablere kostnadseffektiv produksjon av alginat med tilpasset kvalitet. Nye og optimaliserte metoder for immobilisering og kontrollert frigjøring av spermier vil utvikles basert på spesielt utvalgte og designede alginater. Effekten skal først dokumenteres gjennom laboratorieforsøk og senere gjennom feltforsøk.