NYHETER

Doktorgraden i immunologi

PHD Heidi
Heidi Spång, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i immunologi


Denne doktorgraden har vist at vaksiner kan gjøres mer effektive hvis smittestoffene blir koblet til målstyringsenheter som finner frem til spesialiserte immunceller i kroppen vår. Heidi Spång og medarbeidere har utviklet en ny heterodimer plattform for målstyrte DNA vaksiner som kan ha to ulike målstyringsenheter og to ulike antigener. Denne nye vaksineplattformen gir mer fleksibilitet for utvikling av nye DNA vaksiner mot smittsomme sykdommer og kreft.

PHD Heidi
Heidi Spång, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i immunologi


Denne doktorgraden har vist at vaksiner kan gjøres mer effektive hvis smittestoffene blir koblet til målstyringsenheter som finner frem til spesialiserte immunceller i kroppen vår. Heidi Spång og medarbeidere har utviklet en ny heterodimer plattform for målstyrte DNA vaksiner som kan ha to ulike målstyringsenheter og to ulike antigener. Denne nye vaksineplattformen gir mer fleksibilitet for utvikling av nye DNA vaksiner mot smittsomme sykdommer og kreft.