NYHETER

Gode resultater på SpermVital fra studie i Østerrike

Østerrike resultater
I desemberutgaven av bladet Flechvieh Austria ble det publisert en artikkel om resultatene fra en masteroppgave hos Genostar i Østerrike.


Studien som avhandlingen er basert på viser til inseminasjoner gjort mellom 2015 og 2019.
Bruken av SpermVital-sæd i studien viser at gjennomsnittlig ikke-omløpsrate er 6% høyere på kviger og 4,4 % høyere på kyr. Resultatene var enda høyere på omløpere, med en forskjell på opptil 8,5 % på dyr med mer enn tre insemineringer.
Resultatene fra Genostar støtter opp under resultatene i studien som ble gjort av Masterrind i 2019, som viste en økt ikke-omløpsrate på 8,3% ved tidlig inseminering med SpermVital-sæd.

Les mer om studien fra Genostar i bladet Flechvieh Austria her (PDF)

Østerrike resultater
I desemberutgaven av bladet Flechvieh Austria ble det publisert en artikkel om resultatene fra en masteroppgave hos Genostar i Østerrike.


Studien som avhandlingen er basert på viser til inseminasjoner gjort mellom 2015 og 2019.
Bruken av SpermVital-sæd i studien viser at gjennomsnittlig ikke-omløpsrate er 6% høyere på kviger og 4,4 % høyere på kyr. Resultatene var enda høyere på omløpere, med en forskjell på opptil 8,5 % på dyr med mer enn tre insemineringer.
Resultatene fra Genostar støtter opp under resultatene i studien som ble gjort av Masterrind i 2019, som viste en økt ikke-omløpsrate på 8,3% ved tidlig inseminering med SpermVital-sæd.

Les mer om studien fra Genostar i bladet Flechvieh Austria her (PDF)