Nyheter

Økt markedsandel for SpermVital i Norge

SpermVital øker sjansen for en vellykket befruktning. Her NRF-kuer på beite.
Statistikken viser at andelen SpermVital i Norge har økt fra om lag 12 prosent i 2012 til 15,8 prosent hittil i 2013.

SpermVital er tilgjengelig på om lag halvparten av de norske eliteoksene. Av totalt sædsalg for disse oksene har SpermVital en markedsandel på om lag 40 prosent.

SpermVital øker sjansen for en vellykket befruktning. Her NRF-kuer på beite.
Statistikken viser at andelen SpermVital i Norge har økt fra om lag 12 prosent i 2012 til 15,8 prosent hittil i 2013.

SpermVital er tilgjengelig på om lag halvparten av de norske eliteoksene. Av totalt sædsalg for disse oksene har SpermVital en markedsandel på om lag 40 prosent.