NYHETER

Nytt forskningsprosjekt

Nytt forskningsprosjekt
SPERMVITAL AS FÅR 13,5 MILL. KR. FRA NORGES FORSKNINGSRÅD TIL NYTT PROSJEKT


Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon i forbindelse med Koronakrisen og har bevilget 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien.

SpermVital AS på Hamar har fått 13,5 mill. kr av disse midlene til prosjektet «Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses». Prosjektet går til videreutvikling av teknologien rundt inseminering av storfe.

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad. – Dette er et eksempel på forskning med utgangspunkt i landbruket som har vist seg å ha et stort eksportpotensial – bra for den enkelte bedrift og bra for Norge som forskningsbasert landbruksnasjon. Vi ønsker at enda flere bedrifter søker støtte fra oss, sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

Nytt forskningsprosjekt
SPERMVITAL AS FÅR 13,5 MILL. KR. FRA NORGES FORSKNINGSRÅD TIL NYTT PROSJEKT


Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon i forbindelse med Koronakrisen og har bevilget 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien.

SpermVital AS på Hamar har fått 13,5 mill. kr av disse midlene til prosjektet «Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses». Prosjektet går til videreutvikling av teknologien rundt inseminering av storfe.

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad. – Dette er et eksempel på forskning med utgangspunkt i landbruket som har vist seg å ha et stort eksportpotensial – bra for den enkelte bedrift og bra for Norge som forskningsbasert landbruksnasjon. Vi ønsker at enda flere bedrifter søker støtte fra oss, sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang.