NYHETER

SpermVital har fått innvilget støtte til nytt forskningsprosjekt

 SV spermier oppløst under in vivo liknende forhold etter 18 timer. De ligger i delvis oppløst alginat.
SpermVital AS har fått innvilget støtte til et nytt prosjekt gjennom Regionale Forskningsfond Innlandet (RFF) med tittel «Immobilisering av spermier før kryokonservering for gradvis frigjøring over tid in vivo, økt spermielevetid og bedre fruktbarhet».


Den bærende idéen i dette prosjektet er å utvikle et nytt og forbedret SpermVital-produkt, versjon 3 (v3.0). Målsetningen er å utvikle et produkt som gir ytterligere økt spermielevetid og bedre fruktbarhet.

 

I dette prosjektet vil det bli forskning på immobilisering- og fryseteknologien, utvikling av nye spermieevalueringsverktøy og optimalisering av in vitro modellsystemer som etterlikner de fysiologiske forholdene i livmora for studier av oppløsningshastighet og spermiekvalitet over tid. Forbedret fruktbarhet vil bli dokumentert ved feltforsøk. Prosjektet vil være et samarbeid mellom SpermVital, SINTEF og Geno med en totalramme på 8,4 millioner NOK over tre år (50 % finansiering via Regionale Forskningsfond og Skattefunn).

 SV spermier oppløst under in vivo liknende forhold etter 18 timer. De ligger i delvis oppløst alginat.
SpermVital AS har fått innvilget støtte til et nytt prosjekt gjennom Regionale Forskningsfond Innlandet (RFF) med tittel «Immobilisering av spermier før kryokonservering for gradvis frigjøring over tid in vivo, økt spermielevetid og bedre fruktbarhet».


Den bærende idéen i dette prosjektet er å utvikle et nytt og forbedret SpermVital-produkt, versjon 3 (v3.0). Målsetningen er å utvikle et produkt som gir ytterligere økt spermielevetid og bedre fruktbarhet.

 

I dette prosjektet vil det bli forskning på immobilisering- og fryseteknologien, utvikling av nye spermieevalueringsverktøy og optimalisering av in vitro modellsystemer som etterlikner de fysiologiske forholdene i livmora for studier av oppløsningshastighet og spermiekvalitet over tid. Forbedret fruktbarhet vil bli dokumentert ved feltforsøk. Prosjektet vil være et samarbeid mellom SpermVital, SINTEF og Geno med en totalramme på 8,4 millioner NOK over tre år (50 % finansiering via Regionale Forskningsfond og Skattefunn).