NYHETER

Nytt forskningsprosjekt innvilget i SpermVital

Nytt forskningsprosjekt innvilget i SpermVital
SpermVital prosjektet «Nye produkter for mer kostnadseffektiv produksjon av kryokonserverte sæddoser med stort befruktningspotensial» ble innvilget gjennom Regionale Forskningsfond (RFF) sommeren 2014.


Prosjektet er et samarbeid mellom SpermVital, Cryogenetics, SINTEF og Geno med en totalramme på 12,1 millioner over 3 år.

SpermVital og Cryogenetics leverer produkter og tjenester innen kunstig sædoverføring i det nasjonale og internasjonale markedet på henholdsvis storfe og fisk. Begge selskaper opplever en økt etterspørsel og et behov for å øke kostnadseffektiviteten i produksjon av kryokonserverte sæddoser.

Målsetting for dette prosjektet er å utvikle nye forbedrede produkter for kryokonservering av spermier fra storfe og fisk som gir økt effektivitet og utbytte i produksjon av sæddoser samtidig som fruktbarhetspotensialet opprettholdes.

Nytt forskningsprosjekt innvilget i SpermVital
SpermVital prosjektet «Nye produkter for mer kostnadseffektiv produksjon av kryokonserverte sæddoser med stort befruktningspotensial» ble innvilget gjennom Regionale Forskningsfond (RFF) sommeren 2014.


Prosjektet er et samarbeid mellom SpermVital, Cryogenetics, SINTEF og Geno med en totalramme på 12,1 millioner over 3 år.

SpermVital og Cryogenetics leverer produkter og tjenester innen kunstig sædoverføring i det nasjonale og internasjonale markedet på henholdsvis storfe og fisk. Begge selskaper opplever en økt etterspørsel og et behov for å øke kostnadseffektiviteten i produksjon av kryokonserverte sæddoser.

Målsetting for dette prosjektet er å utvikle nye forbedrede produkter for kryokonservering av spermier fra storfe og fisk som gir økt effektivitet og utbytte i produksjon av sæddoser samtidig som fruktbarhetspotensialet opprettholdes.