NYHETER

SpermVital feltforsøk i Tyskland

New field trial with Masterrind
I løpet av sommeren og høsten 2019 gjennomførte Tysklands største avlsselskap Masterrind en feltstudie med SpermVital-sæd for å se om den norske SpermVital-teknologien har noen effekt på drektighetsgraden.

 

Studien ga en sterk indikasjon på at tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd kan gi en positiv effekt på ikke-omløpsgraden. 

 

Hovedfunnet fra studien var følgende: 

  • SpermVital-sæden ga 8,3% bedre ikke-omløp enn ordinær sæd ved tidlig inseminasjon. (Antatt 12 timer for tidlig). 
  • Tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd ga bedre ikke-omløp enn både SpermVital og ordinær sæd inseminert på antatt optimalt tidspunkt. 

 

Forskjellene er ikke statistisk signifikante på grunn av for lite antall dyr i hver gruppe.

 

Studien ble gjennomført av Masterrrind, uavhengig av SpermVital, med doser som var beregnet for salg.

De ordinære sæddosene var fra de samme oksene og produsert på cirka samme tidspunkt. 5 besetning deltok og i alt ble 440 kyr og kviger inseminert.

Alle besetningene brukte Heatime aktivitetsmålere for å fastslå optimalt inseminasjonstidspunkt. Ca halvpart av inseminasjonene ble foretatt 12 timer før antatt optimalt tidspunkt, vekselsvis med ordinær sæd eller med SpermVital-sæd. Den andre halvparten ble inseminert på antatt optimalt tidspunkt.

Resultatet fra studien gir en god indikasjon på at tidlig inseminasjon kan være en riktig strategi for å fange opp at det er variasjon i eggløsningstidspunktet i forhold til brunstsymtomene.

New field trial with Masterrind
I løpet av sommeren og høsten 2019 gjennomførte Tysklands største avlsselskap Masterrind en feltstudie med SpermVital-sæd for å se om den norske SpermVital-teknologien har noen effekt på drektighetsgraden.

 

Studien ga en sterk indikasjon på at tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd kan gi en positiv effekt på ikke-omløpsgraden. 

 

Hovedfunnet fra studien var følgende: 

  • SpermVital-sæden ga 8,3% bedre ikke-omløp enn ordinær sæd ved tidlig inseminasjon. (Antatt 12 timer for tidlig). 
  • Tidlig inseminasjon med SpermVital-sæd ga bedre ikke-omløp enn både SpermVital og ordinær sæd inseminert på antatt optimalt tidspunkt. 

 

Forskjellene er ikke statistisk signifikante på grunn av for lite antall dyr i hver gruppe.

 

Studien ble gjennomført av Masterrrind, uavhengig av SpermVital, med doser som var beregnet for salg.

De ordinære sæddosene var fra de samme oksene og produsert på cirka samme tidspunkt. 5 besetning deltok og i alt ble 440 kyr og kviger inseminert.

Alle besetningene brukte Heatime aktivitetsmålere for å fastslå optimalt inseminasjonstidspunkt. Ca halvpart av inseminasjonene ble foretatt 12 timer før antatt optimalt tidspunkt, vekselsvis med ordinær sæd eller med SpermVital-sæd. Den andre halvparten ble inseminert på antatt optimalt tidspunkt.

Resultatet fra studien gir en god indikasjon på at tidlig inseminasjon kan være en riktig strategi for å fange opp at det er variasjon i eggløsningstidspunktet i forhold til brunstsymtomene.