Innovasjonsprisen 2016

SPERMVITAL TILDELT INNOVASJONSPRISEN 2016

H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital,      representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital, representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.


SpermVital AS ble tildelt Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for 2016 under konferansen «Mat og Landbruk» på Gardermoen 12. januar. Prisen ble utdelt for SpermVitals arbeid med å utvikle en teknologi som forlenger livet til spermier etter kunstig inseminasjon. Innovasjonsprisen deles ut til personer eller virksomheter som har våget å satse på innovasjoner innen bioøkonomi

Juryformann Ola Hedstein begrunnet valget av SpermVital slik: "Vinneren er et selskap som ubeskjedent har ambisjoner om å være et ledende bioteknologiselskap. Sin lave alder til tross har selskapet allerede patenter i 40 land. Markedspotensialet for videre ekspansjon anses å være betydelig – ja noen sier til og med enormt. Selskapet arbeider nå intenst for å kunne overføre teknologien til nye anvendelsesområder – og nye dyreslag", sa Hedstein.

Prisen ble tatt imot av Daglig leder Nils Christian Steig og Forsknings og Utviklingssjef, Professor Elisabeth Kommisrud.

H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital,      representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital, representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.


SpermVital AS ble tildelt Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for 2016 under konferansen «Mat og Landbruk» på Gardermoen 12. januar. Prisen ble utdelt for SpermVitals arbeid med å utvikle en teknologi som forlenger livet til spermier etter kunstig inseminasjon. Innovasjonsprisen deles ut til personer eller virksomheter som har våget å satse på innovasjoner innen bioøkonomi

Juryformann Ola Hedstein begrunnet valget av SpermVital slik: "Vinneren er et selskap som ubeskjedent har ambisjoner om å være et ledende bioteknologiselskap. Sin lave alder til tross har selskapet allerede patenter i 40 land. Markedspotensialet for videre ekspansjon anses å være betydelig – ja noen sier til og med enormt. Selskapet arbeider nå intenst for å kunne overføre teknologien til nye anvendelsesområder – og nye dyreslag", sa Hedstein.

Prisen ble tatt imot av Daglig leder Nils Christian Steig og Forsknings og Utviklingssjef, Professor Elisabeth Kommisrud.