NYHETER

ISO Sertifisert

ISO Sertifisert
ISO Sertifisert
SpermVital er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

Sertifiseringen bekrefter at vårt kvalitetssikringssystem tilfredsstiller kravene i denne internasjonale standarden for systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetsledelse.Ledelsessystemet for kvalitet omfatter mål, planer, aktiviteter og resultater i alle SpermVitals prosesser for:

• Ledelse

• Forskning og Utvikling

• Produksjon

• Marked og salg