NYHETER

Høy kundetilfredshet ved bruk av SpermVital i Norge

Høy kundetilfredshet ved bruk av SpermVital i Norge
Geno gjennomførte nylig en kundeundersøkelse blant norske bønder for blant annet å kartlegge rundt bruken av SpermVital i det norske markedet.


90 prosent av alle melkeprodusenter i undersøkelsen har benyttet SpermVital i 2018 og 84% av de som har benyttet SpermVital er litt fornøyd, fornøyd og/eller veldig fornøyd med teknologien.

 

Undersøkelsen viser at de norske bøndene bruker ofte eller alltid i størst grad SpermVital ved:

 

1. Inseminering tidlig i brunsten

2. For å erstatte dobbelt inseminering

3. For å få problem kyr drektige

4. For å øke drektighetsprosentene generelt

Høy kundetilfredshet ved bruk av SpermVital i Norge
Geno gjennomførte nylig en kundeundersøkelse blant norske bønder for blant annet å kartlegge rundt bruken av SpermVital i det norske markedet.


90 prosent av alle melkeprodusenter i undersøkelsen har benyttet SpermVital i 2018 og 84% av de som har benyttet SpermVital er litt fornøyd, fornøyd og/eller veldig fornøyd med teknologien.

 

Undersøkelsen viser at de norske bøndene bruker ofte eller alltid i størst grad SpermVital ved:

 

1. Inseminering tidlig i brunsten

2. For å erstatte dobbelt inseminering

3. For å få problem kyr drektige

4. For å øke drektighetsprosentene generelt