NYHETER

Doktorgrad i reproduksjonsbiologi

Halldor PHD
Halldor Felde Berg fra SpermVital har forsvart sin doktorgrad i reproduksjonsbiologi


Hovedhensikten med doktorgradsarbeidet var å skaffe mer kunnskap om SpermVital (SV) alginat gel, især med tanke på oppløsning, spermiekvalitet etter immobilisering og frysing, og fruktbarhet etter kunstig inseminering. Et annet delmål med forskningen var å få bedre innsikt i NRF-kuas eggstokkfysiologi ved å undersøke hvordan den responderer på synkronisering av brunst og eggløsning.

Forskningen viste lik fruktbarhet mellom SV-prosessert sæd og standard prosessert sæd, selv ved redusert antall sædceller per insemineringsdose. Undersøkelser av sæden viste bedre sædkvalitet i SV-prosessert sæd sammenlignet med standard sæd, noe som kan forklare hvorfor inseminering med SV-prosessert sæd med redusert antall sædceller kunne gi like god fruktbarhet som kontrollsæden. Synkronisering av brunst og eggløsning hos en gruppe NRF-kviger og -kyr indikerte at dyr av denne rasen ikke reagerer annerledes på slik synkronisering enn storfe fra andre raser. Resultatene gir informasjon om det optimale tidspunktet for inseminering etter synkronisering.

Ved endoskopi av børen til kua, ble det vist at SV-gelen kan påvises i kua 24 timer etter inseminering, og god levedyktighet hos sædcellene ble påvist etter inkubering av SV-gel i bør over natt (slakteri-organer).

Funnene i doktorgradsarbeidet tyder på at bruk av SV-prosessert sæd kan medføre et utvidet tidsrom for vellykket inseminering i storfe.
Funnene har således en direkte praktisk og økonomisk innvirkning på produksjon og bruk av SV-sæd.

Halldor PHD
Halldor Felde Berg fra SpermVital har forsvart sin doktorgrad i reproduksjonsbiologi


Hovedhensikten med doktorgradsarbeidet var å skaffe mer kunnskap om SpermVital (SV) alginat gel, især med tanke på oppløsning, spermiekvalitet etter immobilisering og frysing, og fruktbarhet etter kunstig inseminering. Et annet delmål med forskningen var å få bedre innsikt i NRF-kuas eggstokkfysiologi ved å undersøke hvordan den responderer på synkronisering av brunst og eggløsning.

Forskningen viste lik fruktbarhet mellom SV-prosessert sæd og standard prosessert sæd, selv ved redusert antall sædceller per insemineringsdose. Undersøkelser av sæden viste bedre sædkvalitet i SV-prosessert sæd sammenlignet med standard sæd, noe som kan forklare hvorfor inseminering med SV-prosessert sæd med redusert antall sædceller kunne gi like god fruktbarhet som kontrollsæden. Synkronisering av brunst og eggløsning hos en gruppe NRF-kviger og -kyr indikerte at dyr av denne rasen ikke reagerer annerledes på slik synkronisering enn storfe fra andre raser. Resultatene gir informasjon om det optimale tidspunktet for inseminering etter synkronisering.

Ved endoskopi av børen til kua, ble det vist at SV-gelen kan påvises i kua 24 timer etter inseminering, og god levedyktighet hos sædcellene ble påvist etter inkubering av SV-gel i bør over natt (slakteri-organer).

Funnene i doktorgradsarbeidet tyder på at bruk av SV-prosessert sæd kan medføre et utvidet tidsrom for vellykket inseminering i storfe.
Funnene har således en direkte praktisk og økonomisk innvirkning på produksjon og bruk av SV-sæd.