NYHETER

Doktorgraden i reproduksjonsbiologi

Doktorgrad Fride
Fride Berg Standerholen, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i reproduksjonsbiologi.


Denne doktorgraden har hatt som mål og gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring.


Et av hovedfunnene viste at det var forskjeller i utvalgte spermiefunksjonalitetsparametre mellom standard Biladyl (B) og immobilisert SpermVital (SV) prosessert sæd. Sædkvalitetsparametre, slik som plasmamembran- og akrosom-integritet, som anses som viktig for selve befruktningen, var ikke korrelert med fruktbarhetsdata som viste likt fruktbarhetsnivå mellom B og SV sæd.

Doktorgrad Fride
Fride Berg Standerholen, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i reproduksjonsbiologi.


Denne doktorgraden har hatt som mål og gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring.


Et av hovedfunnene viste at det var forskjeller i utvalgte spermiefunksjonalitetsparametre mellom standard Biladyl (B) og immobilisert SpermVital (SV) prosessert sæd. Sædkvalitetsparametre, slik som plasmamembran- og akrosom-integritet, som anses som viktig for selve befruktningen, var ikke korrelert med fruktbarhetsdata som viste likt fruktbarhetsnivå mellom B og SV sæd.