Nyheter

Imponerte finansministeren

Besøk av finansministeren
Denne uken var finansminister Siv Jensen på besøk i Biohus på Hamar. Det var Hedmark og Hamar FrP som hadde tatt initiativ til besøket for å vise fram de spennende bedriftene og næringsutviklingen som foregår i Heidner-klyngen


På Biohus fikk finansministeren blant annet presentert SpermVital av Daglig leder Nils Christian Steig. Finansministeren var tydelig imponert, og viste til bioøkonomien som et viktig satsningsområde. Hun fortalte at regjeringen nå er i innspurten med utarbeidelsen av den nasjonale bioøkonomistrategien som vil understreke viktigheten av å få fram kompetansemiljøene som kan skape næringsutvikling både innen grønn og blå sektor.

Besøk av finansministeren
Denne uken var finansminister Siv Jensen på besøk i Biohus på Hamar. Det var Hedmark og Hamar FrP som hadde tatt initiativ til besøket for å vise fram de spennende bedriftene og næringsutviklingen som foregår i Heidner-klyngen


På Biohus fikk finansministeren blant annet presentert SpermVital av Daglig leder Nils Christian Steig. Finansministeren var tydelig imponert, og viste til bioøkonomien som et viktig satsningsområde. Hun fortalte at regjeringen nå er i innspurten med utarbeidelsen av den nasjonale bioøkonomistrategien som vil understreke viktigheten av å få fram kompetansemiljøene som kan skape næringsutvikling både innen grønn og blå sektor.