NYHETER

4% økning i ikke-omløp med SpermVital i Belgia

Belgia
Det belgiske genetikkselskapet AWE lanserte SpermVital teknologien på sin genetikk i mars i 2018.


Etter 6 måneder i markedet så viser tallene at SpermVital-sæden har gitt en økning i ikke-omløp på 4%. Økningen er i forhold til ordinær sæd fra de samme oksene i samme tidsrom. Ledelsen i selskapet er svært fornøyd med resultatet, selv om de understreker at det tross alt dreier seg om et begrenset antall inseminasjoner. AWE vil nå intensivere salg og markedsføringen av SpermVital-sæd og tilby det i flere markeder.

Belgia
Det belgiske genetikkselskapet AWE lanserte SpermVital teknologien på sin genetikk i mars i 2018.


Etter 6 måneder i markedet så viser tallene at SpermVital-sæden har gitt en økning i ikke-omløp på 4%. Økningen er i forhold til ordinær sæd fra de samme oksene i samme tidsrom. Ledelsen i selskapet er svært fornøyd med resultatet, selv om de understreker at det tross alt dreier seg om et begrenset antall inseminasjoner. AWE vil nå intensivere salg og markedsføringen av SpermVital-sæd og tilby det i flere markeder.