NYHETER

AKSJEOMSETNING I SPERMVITAL INVEST AS

AKSJEOMSETNING I SPERMVITAL INVEST AS
Kjøp og salg av aksjer i SpermVital Invest as har nå blitt betydelig enklere.


Geno har på sine hjemmesider lagt til rette for at selgere og kjøpere kan melde sin interesse. Her vil det også bli opplyst hvilken pris aksjene sist er omsatt for og om det finnes interessenter, enten på slags eller kjøps-siden.

Se her for mer informasjon:

https://www.geno.no/Start/Geno-Avler-for-bedre-liv/Om-Geno-SA/kjop-og-salg-av-aksjer-spermvital-invest/

AKSJEOMSETNING I SPERMVITAL INVEST AS
Kjøp og salg av aksjer i SpermVital Invest as har nå blitt betydelig enklere.


Geno har på sine hjemmesider lagt til rette for at selgere og kjøpere kan melde sin interesse. Her vil det også bli opplyst hvilken pris aksjene sist er omsatt for og om det finnes interessenter, enten på slags eller kjøps-siden.

Se her for mer informasjon:

https://www.geno.no/Start/Geno-Avler-for-bedre-liv/Om-Geno-SA/kjop-og-salg-av-aksjer-spermvital-invest/