NYHETER

ISLAND FORNØYD MED SPERMVITAL

 Island fornøyd med SpermVital
Etter ett år i markedet på Island har nå de første resultatene begynt å komme og det er oppløftende lesning for oss.


Kort fortalt så er islendingene svært godt fornøyd med resultatene av SpermVital-sæden. De skulle ønske at den var enda mere brukt, men resultatene er gode.
På kviger er IO prosenten 80% der hvor SpermVital brukes medium eller mye, men man regner med at gardsoksen kan ha blitt brukt på noen omløp. På kyr varierer IO prosenten mellom 56-74%, men også dette beskrives som meget bra.
Konklusjonen er at SpermVital bidrar positivt til å få kalv i kua og at antall inseminasjoner reduseres og at det er av stor økonomisk verdi for den islandske melkebonden!

 Island fornøyd med SpermVital
Etter ett år i markedet på Island har nå de første resultatene begynt å komme og det er oppløftende lesning for oss.


Kort fortalt så er islendingene svært godt fornøyd med resultatene av SpermVital-sæden. De skulle ønske at den var enda mere brukt, men resultatene er gode.
På kviger er IO prosenten 80% der hvor SpermVital brukes medium eller mye, men man regner med at gardsoksen kan ha blitt brukt på noen omløp. På kyr varierer IO prosenten mellom 56-74%, men også dette beskrives som meget bra.
Konklusjonen er at SpermVital bidrar positivt til å få kalv i kua og at antall inseminasjoner reduseres og at det er av stor økonomisk verdi for den islandske melkebonden!