Dokumentasjon

Suksess for SpermVital i Nederland

Suksess for SpermVital i Nederland
Suksess for SpermVital i Nederland
Sommeren 2010 ble det oppnådd svært gode resultater med SpermVital i Nederland.

 

Genos distributør Xsires og to studenter ved CAH Universitetet i Holland, Freek Beernink og Walter Kock, gjennomførte en studie i løpet av tre måneder.

 

Flere hundre Holsteinkyr fra 30 besetninger ble tilfeldig inseminert med enten vanlig Holsteinsæd eller med NRF SpermVital-sæd. Det var kun «problemkyr» som deltok i studien og kyrne måtte ha vært gjennom minst ett omløp for å være kvalifisert. Kyrne ble så tilfeldig iseminert med de to sædtypene. Totalt ble 231 kyr inseminert med NRF SpermVital-sæd og 204 med Holstein-sæd.

Svært høy drektigshetsrate med SpermVital

Som forventet ga NRF Spermvital-sæden en signifikant bedre befruktningsrate enn vanlig Holstein-sæd. Gjennomsnittlig drektighetsrate for problemkyrne som ble inseminert med NRF SpermVital var 49 prosent, mot 25 prosent for Holstein. Dette er en betydelig forskjell!

 

Forskjellen ble faktisk enda større etter hvert som antall omløp økte. Kyr som ble inseminert med NRF SpermVital i sitt fjerde omløp, fikk en drektighetsrate på 59 prosent mot 21 prosent for Holstein. For Nederlandske melkeprodusenter betyr bruk av NRF SpermVital reduserte inseminasjonskostnader, økt drektighet og mindre behov for nyrekruttering fra kviger.