Dokumentasjon

SpermVital i Norge

Statistikken viser at andelen SpermVital i Norge har økt fra om lag 12 prosent i 2012 til 15,8 prosent hittil i 2013.

 

SpermVital er tilgjengelig på om lag halvparten av de norske eliteoksene. Markedsandel SpermVital for disse oksene ligger på om lag 40 prosent. Andelen varierer fra fylke til fylke. 

 

SpermVital brukes i besetninger som har konsentrert kalving og/eller benytter seg mye av dobbelinseminasjon. SpermVital brukes i de fleste tilfeller på dyr som potensielt ville blitt dobbeltinseminert og på problemkyr.