Dokumentasjon

Suksess for SpermVital i italiensk feltforsøk

SpermVital i italiensk feltforsøk
SpermVital i italiensk feltforsøk
SpermVital as gjennomførte vinteren 2012 et feltforsøk i Italia for å teste effekten av Spermvital-teknologien anvendt på Holstein-sæd og inserminert på Holsteinkyr.

 

Holsteinrasen representerer over 90 prosent av verdens melkeproduksjon og er således den dominerende kurasen på verdensbasis.

 

Opp til 38 prosent økning i drektighetsrate

Som forventet ga Spermvital-sæden signifikant bedre resultater på problemkyr enn vanlig sæd. Drektighetsraten økte med hele 25 prosent, fra 33,5 til 49,9 prosent. Forskjellen mellom ordinær sæd og SpermVital-sæd økte i takt med antall inseminasjoner. Dette viser at typiske problemkyr har større nytte av SpermVital-sæd enn kyr som har en regelmessig og tydelig brunst.

 

Kyr som måtte insemineres mer enn tre ganger for å bli drektige, hadde hele 38 prosent bedre drektighetsrate med SpermVital-sæd enn med ordinær sæd. Dette er oppsiktsvekkende gode resultater. Resultatene samsvarer godt med erfaringene som tyske og nederlandske melkeprodusenter har høstet med bruk av SpermVital selv om de har benyttet NRF-sæd med SpermVital på Holsteinkyr, og slik sett har hatt en tilleggseffekt av dette.

I overkant av 2200 doser ble benyttet i forsøket. Halvparten var SpermVital og halvparten var vanlig sæd. Forsøket var blindet slik at inseminørene ikke visste om de inseminerte med SpermVitaleller vanlig sæd. Det ble inseminert til vanlig tid.

 

Hovedhensikten med forsøket var å vise at SpermVital-sæden fungerer på samme måte på Holtein som på NRF, som er den eneste rasen det har blitt gjennomført grundige studier på.

 

Resultatet fra studien i Italia danner et viktig grunnlag for den videre utviklingen av SpermVital. Med dokumentert effekt på Holstein kan SpermVital nå åpne opp for salg på verdensmarkedet.