Ansatt

Sigurd Miland AarstadLaboratorieingeniør

Sigurd Miland Aarstad

Sigurd Miland Aarstad

sigurd.miland.aarstad@spermvital.com
Tel.: +47 99030763


Sigurd har en mastergrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen, med en masteroppgave fra Influensasenteret på Haukeland Universitetssykehus. Master oppgaven hans var om de tidligste responsene på influensainfeksjon i humane celler, og hvordan forskjellige typer inaktivering av influensavirus påvirker produksjon av cytokiner. Sigurd har erfaring med et bredt utvalg molekylærbiologiske og kjemiske teknikker. Han begynte i Geno i oktober 2017, og arbeidet i produksjon frem til hans overgang til SpermVital.