Ansatt

Fride Berg StanderholenForsker

Fride Berg Standerholen

Fride Berg Standerholen

fbs@spermvital.com
Tel.: +47 47645871

Fride Berg Standerholen har en doktorgraden i reproduksjonsbiologi, en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Hedmark med spesialisering innen eksperimentell Bioteknologi og en bachelorgrad i bioteknologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på ÅS. Doktorgraden til Fride har hatt som mål og gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring. Et av hovedfunnene viste at det var forskjeller i utvalgte spermiefunksjonalitetsparametre mellom standard Biladyl (B) og immobilisert SpermVital (SV) prosessert sæd. Sædkvalitetsparametre, slik som plasmamembran- og akrosom-integritet, som anses som viktig for selve befruktningen, var ikke korrelert med fruktbarhetsdata som viste likt fruktbarhetsnivå mellom B og SV sæd.