Ansatt

Fride Berg StanderholenForsker

Fride Berg Standerholen

Fride Berg Standerholen

fbs@spermvital.com
Tel.: +47 47645871

Fride Berg Standerholen har en mastergrad i næringsrettet bioteknologi fra Høgskolen i Hedmark med spesialisering innen eksperimentell Bioteknologi og en bachelorgrad i bioteknologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på ÅS.
Hun har de siste årene jobbet med et doktorgradsprosjekt der sæd prosessert med SpermVital teknologien har blitt evaluert og sammenliknet med tradisjonell prosessert sæd. Arbeidet har hovedsakelig vært basert på flowcytometriske analyser og disse resultatenes korrelasjon til fertilitet. Standerholen har bred erfaring fra flere teknikker innen celle- og molekylærbiologi.