Ansatt

Anne Hege Alm-KristiansenSeniorforsker

Anne Hege Alm-Kristiansen

Anne Hege Alm-Kristiansen

ahak@spermvital.com
Tel.: +47 98 65 68 55

Anne Hege Alm-Kristiansen har doktorgrad i molekylær biologi fra Institutt for Molekylær Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Under doktorgrads- og hovedfagsstudiet arbeidet hun innenfor transkripsjonsfeltet, og studerte protein-protein interaksjoner, lokalisering og funksjon.

 

Alm-Kristiansen har bred erfaring med bruk av antistoffer og immunologiske metoder, isolering og dyrking av primære celler og cellelinjer, spermieevaluering, flowcytometri og fluorescence mikroskopi. Hennes forskningsområde er evaluering av spermiekvalitet og oksefertilitet.