Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

 • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
 • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
 • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
 • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
 • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
 • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
  (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

SpermVital i Tyskland
SpermVital i Tyskland
SpermVital As har nå signert en kontrakt om produksjon av SpermVital-sæd for Alpengenetik.
 Dette selskapet er en sammenslutning av fire genetikkselskaper i Tyskland og Østerrike. Selskapet foretar årlig 230.000 inseminasjoner på braunvieh (Brown Swiss) i sitt område. I tillegg eksporterer de årlig 250 000 sæddoser. Dermed er Alpengenetik det største genetikkselskapet for Brown Swiss i EU. Selskapet har en omsetning på rundt 1,5 millioner euro per år. Alpengenetik vil lansere SpermVital-sæden på senhøsten 2016. Forut for lanseringen skal tyske og østerriske veterinærer gis en grund...
Ny kunde i Østerrike
Ny kunde i Østerrike
Oberösterreichische Besamungsstation GmbH i Hohenzell i Østerrike lanserer i disse dager også SpermVital i Østerrike og på det internasjonale markedet gjennom Genetic Austria som de eier sammen med Genostar.
Produksjonsteamet til SpermVital har vært på laboratoriet i Hohenzell for å produsere SpermVital både for innenlandsmarkedet og for det internasjonale markedet. Nå har både Genostar og Oberösterreichische Besamungsstation lansert SpermVital og bøndene i Østerrike vil derfor nå ha stor tilgang til SpermVital på variert genetikk.
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital,   representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
SPERMVITAL TILDELT INNOVASJONSPRISEN 2016
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital, representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
SpermVital AS ble tildelt Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for 2016 under konferansen «Mat og Landbruk» på Gardermoen 12. januar. Prisen ble utdelt for SpermVitals arbeid med å utvikle en teknologi som forlenger livet til spermier etter kunstig inseminasjon. Innovasjonsprisen deles ut til personer eller virksomheter som har våget å satse på innovasjoner innen bioøkonomi Juryformann Ola Hedstein begrunnet valget av SpermVital slik: "Vinneren er et selskap som ubeskjedent har ambisjoner...