Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

  • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
  • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
  • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
  • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
  • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
  • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
    (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

 Island fornøyd med SpermVital
ISLAND FORNØYD MED SPERMVITAL
Etter ett år i markedet på Island har nå de første resultatene begynt å komme og det er oppløftende lesning for oss.
Kort fortalt så er islendingene svært godt fornøyd med resultatene av SpermVital-sæden. De skulle ønske at den var enda mere brukt, men resultatene er gode. På kviger er IO prosenten 80% der hvor SpermVital brukes medium eller mye, men man regner med at gardsoksen kan ha blitt brukt på noen omløp. På kyr varierer IO prosenten mellom 56-74%, men også dette beskrives som meget bra. Konklusjonen er at SpermVital bidrar positivt til å få kalv i kua og at antall inseminasjoner reduseres og at det ...
Belgia
4% økning i ikke-omløp med SpermVital i Belgia
Det belgiske genetikkselskapet AWE lanserte SpermVital teknologien på sin genetikk i mars i 2018.
Etter 6 måneder i markedet så viser tallene at SpermVital-sæden har gitt en økning i ikke-omløp på 4%. Økningen er i forhold til ordinær sæd fra de samme oksene i samme tidsrom. Ledelsen i selskapet er svært fornøyd med resultatet, selv om de understreker at det tross alt dreier seg om et begrenset antall inseminasjoner. AWE vil nå intensivere salg og markedsføringen av SpermVital-sæd og tilby det i flere markeder.
Doktorgrad Fride
Doktorgraden i reproduksjonsbiologi
Fride Berg Standerholen, forsker i SpermVital har avlagt doktorgraden i reproduksjonsbiologi.
Denne doktorgraden har hatt som mål og gjøre en nærmere vurdering av flowcytometri som metode for å studere oksespermiers funksjonalitet sett i sammenheng med sædprosesseringsmetode og fertilitetsdata etter kunstig sædoverføring. Et av hovedfunnene viste at det var forskjeller i utvalgte spermiefunksjonalitetsparametre mellom standard Biladyl (B) og immobilisert SpermVital (SV) prosessert sæd. Sædkvalitetsparametre, slik som plasmamembran- og akrosom-integritet, som anses som viktig for selve...