Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

  • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
  • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
  • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
  • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
  • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
  • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
    (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

Managing Director Dr.Josef Pott i Masterrind og Daglig leder Nils Chr. Steig i SpermVital signerte denne uken en kontrakt om bruk av SpermVital-teknologien hos Masterrind
Masterrind lanserer SpermVital
SpermVital signerte denne uken en kontrakt med det tyske genetikkselskapet Masterrind om bruk av SpermVital teknologien.
Masterrind er Tysklands største avlsselskap for storfe og selger årlig ca 3 millioner sæddoser. SpermVital vil bli lansert i august på både Holstein rasen og på kjøttfe. Masterrind sine kunder har etterspurt SpermVital teknologien og denne lanseringen er et gjennombrudd for SpermVital på det Europeiske markedet.
AKSJEOMSETNING I SPERMVITAL INVEST AS
AKSJEOMSETNING I SPERMVITAL INVEST AS
Kjøp og salg av aksjer i SpermVital Invest as har nå blitt betydelig enklere.
Geno har på sine hjemmesider lagt til rette for at selgere og kjøpere kan melde sin interesse. Her vil det også bli opplyst hvilken pris aksjene sist er omsatt for og om det finnes interessenter, enten på slags eller kjøps-siden. Se her for mer informasjon: https://www.geno.no/Start/Geno-Avler-for-bedre-liv/Om-Geno-SA/kjop-og-salg-av-aksjer-spermvital-invest/
SPERMVITAL TILDELT NYE FORSKNINGSMIDLER
SPERMVITAL TILDELT NYE FORSKNINGSMIDLER
SpermVital har fått tildelt nye forskningsmidler fra Norges Forskningsråd. Selskapet søkte om støtte til et prosjekt som går ut på å utvikle nye materialer som skal benyttes til immobilisering av spermier.
Totalrammen på prosjektet er 19.5 mill. kr og skal gjennomføres i samarbeid med Geno og FMC, som er et stort amerikansk selskap. Forskningsrådet støtter prosjektet, som skal gå over 4 år, med 8,825 mill.kr. Hovedmålet med prosjektet er å etablere spesialtilpassede materialer og metoder for immobilisering av spermier som gir SpermVitals produkter en stabil og godt dokumentert effekt og kvalitet ved anvendelse i storskala produksjon. Dette skal oppnås ved å identifisere, definere og produsere...