Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

 • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
 • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
 • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
 • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
 • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
 • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
  (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

Ny kunde i Østerrike
Ny kunde i Østerrike
Oberösterreichische Besamungsstation GmbH i Hohenzell i Østerrike lanserer i disse dager også SpermVital i Østerrike og på det internasjonale markedet gjennom Genetic Austria som de eier sammen med Genostar.
Produksjonsteamet til SpermVital har vært på laboratoriet i Hohenzell for å produsere SpermVital både for innenlandsmarkedet og for det internasjonale markedet. Nå har både Genostar og Oberösterreichische Besamungsstation lansert SpermVital og bøndene i Østerrike vil derfor nå ha stor tilgang til SpermVital på variert genetikk.
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital,   representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
SPERMVITAL TILDELT INNOVASJONSPRISEN 2016
H. K. H. Kronprinsen delte ut Innovasjonsprisen til SpermVital, representert ved Elisabeth Kommisrud og Nils Christian Steig.
SpermVital AS ble tildelt Norsk Landbrukssamvirkes Innovasjonspris for 2016 under konferansen «Mat og Landbruk» på Gardermoen 12. januar. Prisen ble utdelt for SpermVitals arbeid med å utvikle en teknologi som forlenger livet til spermier etter kunstig inseminasjon. Innovasjonsprisen deles ut til personer eller virksomheter som har våget å satse på innovasjoner innen bioøkonomi Juryformann Ola Hedstein begrunnet valget av SpermVital slik: "Vinneren er et selskap som ubeskjedent har ambisjoner...
Besøk av finansministeren
Imponerte finansministeren
Denne uken var finansminister Siv Jensen på besøk i Biohus på Hamar. Det var Hedmark og Hamar FrP som hadde tatt initiativ til besøket for å vise fram de spennende bedriftene og næringsutviklingen som foregår i Heidner-klyngen
På Biohus fikk finansministeren blant annet presentert SpermVital av Daglig leder Nils Christian Steig. Finansministeren var tydelig imponert, og viste til bioøkonomien som et viktig satsningsområde. Hun fortalte at regjeringen nå er i innspurten med utarbeidelsen av den nasjonale bioøkonomistrategien som vil understreke viktigheten av å få fram kompetansemiljøene som kan skape næringsutvikling både innen grønn og blå sektor.