Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

  • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
  • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
  • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
  • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
  • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
  • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
    (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

Nytt forskningsprosjekt
Nytt forskningsprosjekt
SPERMVITAL AS FÅR 13,5 MILL. KR. FRA NORGES FORSKNINGSRÅD TIL NYTT PROSJEKT
Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon i forbindelse med Koronakrisen og har bevilget 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien. SpermVital AS på Hamar har fått 13,5 mill. kr av disse midlene til prosjektet «Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses». Prosjektet går til videreutvikling av teknologien rundt inseminering av storfe. – Forskning ...
Halldor PHD
Doktorgrad i reproduksjonsbiologi
Halldor Felde Berg fra SpermVital har forsvart sin doktorgrad i reproduksjonsbiologi
Hovedhensikten med doktorgradsarbeidet var å skaffe mer kunnskap om SpermVital (SV) alginat gel, især med tanke på oppløsning, spermiekvalitet etter immobilisering og frysing, og fruktbarhet etter kunstig inseminering. Et annet delmål med forskningen var å få bedre innsikt i NRF-kuas eggstokkfysiologi ved å undersøke hvordan den responderer på synkronisering av brunst og eggløsning. Forskningen viste lik fruktbarhet mellom SV-prosessert sæd og standard prosessert sæd, selv ved redusert antall...
SpermVital in Turkey
Great results with SpermVital in Turkey
The results fom the Field Trial in Turkey shows a 12 % higher pregnancy rate for SpermVital compared to regular semen.
 The aim of this study was to investigate the effect of SV technology on conception rates in repeat breeder multiparous dairy. Seventy-nine Holstein cows from a private dairy farm were included in the study, and these animals were cows that had failed to conceive from at least 3 regularly spaced services (repeat breeders) The cows were synchronized by 2 injections of a PGF2α, (500 μg D-Cloprostenol, Estrumate®),administered 11 days apart from each other. GnRH (10μg Buserelin, Receptal®) was...