Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

  • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
  • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
  • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
  • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
  • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
  • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
    (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

SpermVital på Genopodden
SpermVital på Genopodden
I månedens utgave av Genopodden snakker Nils Christian Steig og Halldor Felde Berg om SpermVital.
Bonde Ole Kristian Kildal i Løten deler også fra egne erfaringer fra bruk av SpermVital. Genopodden er Genos egen podcast om ku og kalv, avl, fruktbarhet, genetikk og mye av det Geno SA driver med. Rasmus Lang Ree (redaktør i Buskap) og Mari Bjørke (kommunikasjonssjef i Geno) er programledere. Ny episode publiseres den første onsdagen hver måned, og er tilgjengelig både på Spotify, Itunes, soundcloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller gå inn på linken nedenfo...
Viking
NY KONTRAKT FOR SPERMVITAL
Vikinggenetics og SpermVital har signert en samarbeidsavtale hvor Vikinggenetics vil ta i bruk SpermVitals unike teknologi på sine sæddoser.
Vikinggenetics har sine hovedmarkeder i Danmark, Sverige og Finland og har i tillegg en betydelig eksport av storfegenetikk. Vikinggenetics ser at det er en betydelig etterspørsel etter sæddoser med SpermVital-teknologien, både i Skandinavia og i Europa for øvrig. SpermVital-teknologien har allerede etablert en solid markedsandel i Finland, og nå får finske storfebønder tilgang på samme teknologi på Viking-genetikk. Samarbeidet med Vikinggenetics er en bekreftelse på at SpermVital fyller et...
Nytt forskningsprosjekt
Nytt forskningsprosjekt
SPERMVITAL AS FÅR 13,5 MILL. KR. FRA NORGES FORSKNINGSRÅD TIL NYTT PROSJEKT
Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon i forbindelse med Koronakrisen og har bevilget 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien. SpermVital AS på Hamar har fått 13,5 mill. kr av disse midlene til prosjektet «Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses». Prosjektet går til videreutvikling av teknologien rundt inseminering av storfe. – Forskning ...