Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon.
main picture

SpermVital –
en ny og revolusjonerende inseminasjonsteknologi

Ideen bak SpermVital-teknologien er å forlenge livet til spermier etter inseminasjon. For å klare dette så immobiliseres spermiene i et alginat før nedfrysing. Denne immobiliseringen gjør at sædcellene bevarer energi og muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i livmoren over lang tid. Dette gjør at tidspunktet for inseminasjon blir mindre kritisk i forhold til å treffe hundyrets eggløsning og slik sett øker man sjansene for en vellykket befruktning.

 

FORDELER

 

  • Inseminsasjonstidspunktet blir mindre kritisk
  • Befruktningsgraden vil bli høyere eller minst like høy som ved vanlig sæd.
  • Antall inseminasjoner pr brunst kan reduseres
  • Antall inseminasjoner ved synkronisert brunst kan reduseres
  • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt
  • Standard inseminasjonsrutiner og utstyr kan benyttes
    (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt. Etter tining anbefaler vi at sæden insemineres så snart som mulig)

For melkeprodusenten innebærer dette reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet, - begge deler grunnleggende for bedre lønnsomhet.

TEKNOLOGIENS VIRKEMÅTE

Siste nyheter

Høy kundetilfredshet ved bruk av SpermVital i Norge
Høy kundetilfredshet ved bruk av SpermVital i Norge
Geno gjennomførte nylig en kundeundersøkelse blant norske bønder for blant annet å kartlegge rundt bruken av SpermVital i det norske markedet.
90 prosent av alle melkeprodusenter i undersøkelsen har benyttet SpermVital i 2018 og 84% av de som har benyttet SpermVital er litt fornøyd, fornøyd og/eller veldig fornøyd med teknologien. Undersøkelsen viser at de norske bøndene bruker ofte eller alltid i størst grad SpermVital ved: 1. Inseminering tidlig i brunsten 2. For å erstatte dobbelt inseminering 3. For å få problem kyr drektige 4. For å øke drektighetsprosentene generelt
BVN
BVN is launching SpermVital
The German breeding company BVN will offer SpermVital semen from their bulls from 2018
BVN is the largest breeding company on Flechvieh in Germany. BVN will start to offer SpermVital from a small number of proven bulls and expand the range of bulls gradually. SpermVital is proud that BVN has chosen to apply the technology and that they see the benefit of increasing the life span of sperm cells.
SpermVital gives higher fertility rate
SpermVital gives higher fertility rate
During the DVG Vet Congress in Berlin a study done by Dr. Alper Koçyiğit, DVM, PhD, University of Cumhuriyet, Turkey, was presented.
The title of the study was “Performance of Spermvital Technology on Pregnancy Rate in Repeat Breeder Dairy Cows” The study showed that SpermVital semen provided a 12% higher fertility rate than conventional semen.